Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 24 Temmuz 2014
Serdar USMAN
Serdar USMAN kimdir?

Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
Dış Ticaret Yapacaklara Altın Öneriler - 2
Dış ticaretle alakalı öneriler içeren yazıma devam ediyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yazımda başarılı dış ticaret için hangi hatalardan kaçınıp hangi doğrulara imza atmamız gerektiğini maddeler halinde sizinle paylaşmaktaydım.
Kaldığımız yerden devam edelim.

6. Bir iş yapıyorsanız, imalat yapıyorsanız, spor yapıyorsanız, sınava giriyorsanız yani hayatın her adımında mutlaka rakipleriniz vardır. Bu rakiplerin varlığı sizin için kötü değil aksine sizi geliştiren daha da başarılı olmaya götüren en güzel vesiledir. Eğer ki girmeyi planladığınız dış pazarlarda mevcut olan rakipleriniz illa ki çok kuvvetli ve kararlı olmaya odaklanacaklardır. Sizde daha fazla kararlı ve azimli olmak zorundasınız. Bunun için hedef ülkenizin piyasasını etkileyecek en ince detayları irdelemek, iyi bir fizibilite çalışması yapmak zorundasınız. Rakiplerinizin başarı nedenlerini araştırmak hem hedef pazarınıza giriş için ışık tutacak hem de size stratejik yol çizecektir. Bugüne kadar ki çalışmalarımda bizzat şahit olduğum başarı nedenleri arasında şunlara mutlaka rastlayacaksınız: Ürün kalitesi ve servis garantisi, fiyat uygunluğu, uygun maliyet avantajı, üretim yerinin ve taşıma uzaklıklarının getirdiği avantajlar, satış ve dağıtımda üstünlük... Bu kriterlerden bazıları size uymayacaktır. Mesela Konya'mızdan ihracat yapan ve gemiyle malını sevk edecek olan firmalarımızın limana uzaklık sebebiyle konteyner başı en az 600 Amerikan Doları iç nakliye masrafı binecektir. O halde Konya firmalarımızda bu dezavantajı avantaja çevirebilmek için yukarıda geçen konularda alternatif üretmek zorundadırlar.

7. Sanayicilerimiz iyi bilir. Ürünlere CE işareti eklenmesi bu ürünlerin AB ülkeleri için serbest dolaşım hakkına sahip oldukları anlamına gelir. AB ülkelerinde malların serbest dolaşımının temini amacıyla özellikle ürünün test edilmesi ve belgelendirmede küresel yaklaşım politikaları çerçevesinde ortak resmi bir işaret uygulaması olan CE, 1989 yılında işlev görmeye başladı. Aslında herkesin zannettiği gibi CE işareti kalite belgesi değildir. Ama belirli bir çabayla elde edilen bu belgenin sağladığı imajın sağlıklı idamesi bakımından üreticiler malının kalitesiz olması gibi bir riski asla göze almak istemeyeceklerdir.

8. Çevre için: ISO 14000 belgesi ön plana çıkar. Çok sayıda firmamızın ciddiye bile almadığı bu belgelendirmeler, firma geleceği açısından büyük bir önem taşır. Malumunuzdur, dünyanın önde gelen unsurlarından biri son zamanlarda çok dikkat çeken çevresel değerlerin korunmasıdır. Çevre yönetimi konusu genel işletme yönetiminin içinde ağırlıklı bir konu haline gelmiştir. Firmaların çevreyi kirletmeden üretim yapabilmeleri ve ürettikleri ürünleri çevreye daha duyarlı olmalarını sağlamak için ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standartları yayınlanmıştır. Bugün bu belgelere sahip işletmeler uluslararası pazarlara daha kolay girebilmektedir. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi'nin bir kuruluşa sağladığı çok sayıda avantaj bulunur: En önemlileri tüketicinin çevre için beklentilerine cevap vermek olup, günden güne kirlenen dünyamızı korumada tüm işletmelerin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Bildiğiniz gibi günden güne yaşlı dünyamızın kuraklık tehdidine koşar adım gittiği bellidir. Yeni sanayi kuruluşlarının günden güne artması ve kontrolden çıkması, ekilebilir alanların azalması, orman yangınları ve daha sayamadığı çok sayıda felaket dünyamızın sona gidişini ortaya koyuyor. Diğer önemli detay, kuruluşun halkla ilişkilerini olumlu yönde geliştirmek ve tüm soruların cevap olarak karşılığını bulabilmesidir. Firmalarımız, uluslararası yeni standartları uygulayarak alanında önder olmak, İmajını ve pazar payını arttırmak, Taşeronların belgelendirme kriterlerine cevap vermek zorundadır.

9. Kalite Belgesi olarak en önemli ISO 9000 öne çıkar. Rekabetin arttığı dünya pazarlarında ve küçülen dünyamızda ekonomik alanda başarılı olabilmek için, rakip işletme ve ülkeler bazında asgari düzeyde sahip olunan bir kalite güvence sisteminin geliştirilmesi elzemdir. Bunun sağlanması için de geleneksel sistem ve düşüncelerin terk edilerek, çağdaş kalite düşüncesi ve yönetimi işletmelerde hâkim kılınmalıdır. Günümüzde uluslararası pazarlarda birçok ülke kendi ülkesinin sınırları içine girecek olan mal ve hizmetlerde çeşitli kalite belgelerini şart koşmaktadır. 
10. Kültürel farklılıklar özellikle uluslararası pazarlar için ciddi önem taşır. Çünkü kültür, dünya üzerinde yöreden yöreye değişir ve uluslararası pazarlama başarısını etkiler. Ülkelerin kültürel farklılıkları, pazarlanan mal ve hizmetler ile pazarlama yöntemlerini etkiler. Bu nedenle her ülkenin gelenek, görenek, tutum, alışkanlık ve davranışları, nüfusun gelişimi, dağılımı, din, dil, ırk, sosyal sınıflar, aile sistemleri, sosyal değerler ve normlar özellikle uluslararası pazarlamada göz önünde bulundurulmalıdır.

11. Uluslararası pazarlamada özellikle ülke imajı ve firma imajı dış pazarlara açılmak isteyen firmalar açısından çok önemlidir. Ülkelerin yabancı sermayeye karşı tutumları, siyasi istikrar, toplumsal barış, sendikal hareketler gibi konular ülke imajı açısından çok önemli faktörlerdir. Diğer taraftan ülke imajına bağlı olarak firma imajı da dış pazarlara açılmada önemli bir fırsat veya engel teşkil edebilir. Yine çevreye karşı duyarlılık, insan haklarına saygı ve sosyal sorumluluk gibi konular da firma ve ülke imajı açısından çok önemlidir. Eğer girilecek olan dış pazara ülkemizden daha önce başka (farklı alanlarda veya aynı alanda faaliyet gösteren) firmalar girmiş ve ülke veya firma aleyhine olumsuz bir imaj oluşmuş ise bu da o pazara giriş faaliyetini olumsuz etkiler.

12. Firmaların dış pazarlarda karşılaşabileceği diğer önemli bir sorun da taklit mallardır. Daha kalitesiz ham maddelerden üretilen ancak orijinali ile aynı ambalajında pazarlanan taklit mallar piyasada daha düşük fiyatla satılmakta ve fiyat dengesini bozarak haksız rekabet oluşturabilmektedir. Bu taklit anlayışı üzülerek ifade etmek gerekirse ülkemiz sanayicilerinin ortak hatasıdır. Kendi birikimlerine göre ortaya bir şey koyamayanlar, başkalarını taklit ederek ayakta kalmaya çalışırlar. Bu bizim milli ruhumuza yakışmıyor. O bakımdan daha başarılı olmak için lütfen daha dikkatli ve istekli olalım.
Bu kadar...
 


   
2014-07-18
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları
- Betonlaşan Yürekler
- Dış Ticaret Yapacaklara Altın Öneriler - I
- Suriyelilere Önemli Hitap