Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 12 Ekim 2016
  YAZARIN SAYFASI
Acemler Neden Tehlikelidir?
    İnsanları ırk veya mezheplerine göre sınıflandırmak, suçlamak ya da ayırımcılık yapmak yanlıştır. Hiç kimse dünyaya gelirken seçim yapma hakkına sahip değildir. Siyah, beyaz veya sarı ırktan olmak irademiz dışındadır. Aynı şekilde yetiştiğimiz aile veya çevrenin etkisiyle benimsediğimiz mezhep düşüncesi de ayrımcılığa sebep değildir. Ne var ki Acemlere karşı temkinli yaklaşmakta fayda vardır.

    İran halkı ile İran Devletini ayrı değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. İran halkı genel olarak Ortadoğu kültürüne sahiptir. Tandır ekmeği yer, bayramlaşır, düğünlerinde oynar ve İbrahim Tatlıses dinler. Komşu olduğunuzda size selam verir ve hastanız olduğunda ziyaretinize gelir. Yine halklarımız, depem ve sair afet durumlarında birbirinin yardımına koşar, yardım kampanyaları düzenler. Geçmişte yaşadığımız tecrübelerde bahsettiğimiz örnekleri yaşadık gördük. Ancak devlet denince işin içine başka düşünceler giriyor. İstihbarat edinme, misyonerlik ve ekonomik faaiyetler bu kabil düşüncelere örnek olarak verilebilir.

    Selam-Tevhid terör örgütünün son yıllarda ülkemizde yürüttüğü faaliyetler ve İran menşeli casusların istihbarat çalışmaları hiçte masum faaliyetler değildir. Ülkemizde bulunan büyükeliçilik binalarına ait plan-kroki bilgilerini araştırmaları, devlet çalışanlarından gizli yollarla dosya almaları ve Nükleer Araştırma Merkezimize ait detay bilgileri ele geçirme gibi faaliyetlerin nesi masum olabilir? Acaba, son yıllarda İran Devleti ile gereğinden fazla yakınlaşma içine girmemiz hangi ulvi amaca yöneliktir merak ediyorum. Doğalgazı İran'dan daha pahalı almamız bile akla haklı şüpheleri getirmiyor mu? Hayırsever Reza meselesine girmek istemiyorum. O konuyu keşke Reza'yı koruma pahasına önüne yatmayı göze alanlar açıklasa da öğrensek.

    Ömer Seyfettin'in 'Pembe İncili Kaftan' isimli hikayesini okumadı iseniz tam zamanıdır. Osmanlı Devleti ile İran arasındaki kan uyuşmazlığını anlatan, tarih boyunca yaşadığımız problemlere mercek tutan ve neden mesafe koymamız gerektiğini açıklayan çarpıcı bir hikayedir, mutlaka okuyun.

    Acemleri diğer Müslüman halklardan ayıran bir diğer özellik ise mezhep farlılıklarıdır. Şiilik dışındaki dört mezhebi kabul etmezler. Sakın yanlış anlamayın, mezhep ayırumcılığı yapmıyorum. Şiilik düşüncesi yanlıştır demiyor ve mezheplerini değiştirmelerini teklif etmiyorum. Ama onlar, casusluk veya yardım faaliyetlerinin arkasında Şiilik Mezhebini yaymayı gaye ediniyorlar, diyorum. Üstelik 4 mezhebi inkar ederek...

    Her ideolojinin elbet yayılma amacı vardır. Acemlerin Sünni Akideye mensup insanlar arsınına yayılma düşüncesinin olduğu da gün gibi aşikar. Benzer şekilde Sünni halkların da akide ve nesillerini koruma düşüncesi olacaktır, olmalıdır. Suriye'de masum halkı bırakıp zalim Esed'in yanında yer almalarını ve kan dökmelerini neyle izah edilebiliriz. Bu vaziyet onların mezhep ayrımcılığı yaptıklarını göstermez mi?

    Peygamber Efendimiz, (sav) meseleye ışık tutan reçete gibi bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurur: 'Size iki şey bırakıyorum, onlara uysanız kurtulursunuz. Biri: Kitabullah. Biri Al-i Beytim.' Bediüzzaman Hazretleri 4.Lema isimli Risalesinde Sünnet- Seniyye geniş caddesinin önemini anlatırken yukarıdaki Hadisi nakleder ve 'Çünki Sünnet-i Seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan Âl-i Beyttir' der. İnsanoğlunun kıyamete kadar yolunu aydınlatacak ve onları istikamet çizgisinden ayırmayacak yegane iki kaynak, Kur'an ve Sünnet-i Seniyyedir. Habib-i Zişan Efendimiz böyle buyururken O'na kulak vermemek ve tavsiyesine uymamak akıl karı mıdır?

    Acem meselesine temkinli yaklşmakta fayda vardır. Onlarla ticaret yapalım, yardımlaşalım, turizmi canlandıralım ama tedbiri elden bırakmayalım. Mesela Van'da önümüzdeki yıl faaliyete girecek, İran Tebriz Üniversitesine nasıl izin verildi ve ne gibi hikmetli amaçlar düşünüldü, gerekli makamlardan soralım. Bu arada 'Hüsnü zan adem-i itimat' düşüncesi ecdadımıza rehber olmuş önemli bir düsturdur. İnşallah bizler de öyle yapalım ve nesillerimizi Acem misyonundan koruyalım.   
2014-08-07
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  YORUMLAR 1 sayfada toplam 1 yorum
M.Ozb
2014-08-07 19:16:44    ip: 176.219.16???
Dördüncü Lema'nın Son Paragrafı: Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu mânâsız ve hakikatsiz, haksız, zararlı olan nizâı aranızdan kaldırınız. Yoksa, şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde âlet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlûp ettikten sonra, o âleti de kıracak. Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan, uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mâbeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz’î meseleleri bırakmak elzemdir.
.......................................................................................................................................................................
1
yazarın diğer yazıları
- 'Selam Bahara Yolculuk' Filmi
- Baransu, Hükümet ve Darbeciler Gerçeği
- Koyunlar Neden Güdülür?
- Tuz kokarsa ne olur?
- Sokrates ve Yolsuzluklara Tarihsel Bakış
- Hiç Durmadan Yürüyeceksiniz
- Atalara Kulak Vermeli
- 14 Aralık Utancı
- Doğrunun İzafiliği veya Paralel Doğrular
- Zeytin Ağacını Kim Öldürdü?
- Beton İmparatorluğu Felakettir
- Sihirli Kalemin Mahareti
- Minarenin Başındaki Adam
- Kurban Kimden İstenir?
- Kimse Yok mu Derneği İyi ki Var
- İslamofobi Tehlikesi Büyüyor mu?
- Uzaktan Kumandalı Siyaset
- Manevi Değerlerde Yozlaşma
- Eleştiri Nasıl Yapılır?
- Algı Operasyonları