Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 01 Ekim 2014
Mustafa KOCA
Mustafa KOCA kimdir?
1955 Yılında Mersin, Musalı Köyü'nde doğdum. ODTÜ Kimya Mühendisliği Fakültesinden mezunum. Tarımda ve Gıdada kullanılan Kansere neden olan Kimyasallara şiddetle karşıyım... Çocuklarda Zihinsel Gelişimin yapılandırılmasını anlatan KELEBEK TERBİYECİSİ ve tarım uygulamaları ile kanser arasındaki ilişkiyi anlatan TOPRAĞIN ÖLÜM ÇIĞLIĞI isimli yayınlanmış iki tane kitabım var... Yerel Gazetelerde KANSERLE ilgili çok sayıda makalem yayınlandı...
Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
Sosyal Demokrat Gerçeği
Sosyal demokratlık öyle sıradan bir düşünce değildir. Sosyal demokrat insanlar tüm insanları mutlu görmek isterler. Doğaya, hayvana, insanın küçüğüne, büyüğüne saygı duymayı erdem sayarlar. İnsanları renklerine, dinlerine, ırklarına, mezheplerine, hangi ülkeden olduklarına bakmadan severler, saygı duyarlar. Buna karşılık saygı görmek de isterler. Çok geniş bir hoşgörü anlayışları vardır. Barışı severler, haklının haklarını ararlar, haksız karşısında tek yürek olurlar.     Olayları gözlerler, analiz ederler, enine boyuna düşünürler, sorgularlar, yorumlarlar entelektüel bir söylemle analitik düşünürler. Ancak olaya bilimsel bir boyutla bakacak olursak uyarılar herkesin beyninde aynı sinir hücreleri eşleştirmesini gerçekleştirmez. Sinir hücrelerinin eşleşmesi farklı olduğu için sosyal demokrat insanlar bir olay karşısında aynı sonuca ulaşsalar bile, o sonuca ulaşıncaya kadar her beyinin harcadığı enerji farklıdır. Harcanılan enerjinin farklılığından kaynaklı olarak beyin bölgesinde uyarılan noktalar farklılaşır, dolayısıyla beklentiler farklılaşır.     Canı pahasına doğru bildiği düşünceyi sonuna kadar savunur. Biat etme kültürü yoktur. Hem seçer, hem eleştirir, hem de hoş görür. Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu durumla ilgili, çözüm yollarını da hesaba katarsak sosyal demokrat sayısı artı lider sayısı kadar çözüm üretilir. Oy çokluğuna saygı duyması gerektiğini bilir, uyum sağlar ama kendisine bile muhalefet yapabilir. Bu durum düşüncenin rengidir, çözümün çeşitliliğidir, ancak göz ardı edilen ülke yönetiminde söz sahibi olabilmek için tüm insanların desteğine ihtiyaç vardır.

  Cumhuriyet Halk Partisinin en önemli sorunu, sosyal demokratların düşüncelerinin kesiştiği nokta etrafında buluşturulamıyor olmasından başka, sosyal demokrat düşünceye sempati duyan insanlar için çekim merkezi oluşturulamamasından kaynaklıdır.    Ey benim sosyal demokrat kardeşlerim bir ülkenin yönetimine katılacak olanlar yalnızca sosyal demokrat insanlar değildir. Siz evinde kavga olan bir komşunuza misafir gitmek ister misiniz?    Temelinde herkese saygı duyan bir anlayışa sahip sosyal demokrat düşünce bütün insanlar için gerçekte en güvenilir limandır. Eğer Atatürk İlke ve İnkılâpları ekseninde, ulusal değerlerimize sahip çıkan, insanların mutluluğu için gelecek kaygısını ortadan kaldıran çözümler ortaya konulursa, ben değil biz kavramı insanlara ulaştırılırsa önümüzdeki her seçimin galibi sosyal demokrat düşünce olur.     Ülkemizde ivedilikle eğitim sistemi, insanların sadaka toplumu olmaktan çıkarılması, katma değerleri yüksek üretim planlamaları yapılması, milli gelirin bölüşülmesi sırasında makasın daraltılması konularında çözüm beklemektedir. Hukukun üstün olduğu bir ülke herkes için güven yaratırken dış mihrakların ellerinin içimize sokulduğu bir yönetim anlayışı tepki toplayacaktır.    Ülkemizin iyi yönetilmesi, demokrasinin gelişmesi için partili, ya da başka partiden kendisine vatansever diyen herkesin Cumhuriyet Halk Partisini desteklemesi gerekir. Seçimlerde birinci parti olmasa bile devletin iyi yönetilmesi için bu gereklidir.   
2014-08-19
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları