Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 26 Eylül 2014
Kazım ÖZTÜRK
Kazım ÖZTÜRK kimdir?
ÖZGEÇMİŞ 1949 yılında Konya’da doğdu. İlkokul ve İmam hatip lisesini Konya’da bitirdi. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yurt dışında; eğitimcilik ve yöneticilik yaptı. Çeşitli Dernek ve Vakıflarda; Kurucu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı, Basın Danışmanlığı, Dergilerde: Genel yayın Yönetmenliği görevleri ifa etti. ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR: 1. İlesam 2. Türkiye Yazarlar Birliği YAYINLANMIŞ MAKALELERİ: 1. Yeni İpek yolu dergisi (Konya Ticaret Odası yayını) 2. KONYA KİTABI VI (Yeni ipek yolu Özel Sayı) 3. KONYA KİTABI vıı ( “ “ “ “ “ ) 4. RİBAT DERGİSİ 5. KONYA ANSİKLOPEDİSİ 2. Cilt, “çocuk oyunları” maddesi. 6. www.hicrandergisi.com 7. www.dogruses.com 8. www.kazimozturk.com YAYINLANMIŞ ŞİİRLERİ 1. www.antoloji.com/kazim_ozturk RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMLARI 1. Kanal 42 2. Kon TV 3. İsra FM 4. Radyo EN 5. Sun TV 6. Konya TV KÖŞE YAZARLIĞI YAPTIĞI GAZETELER: 1. Konya postası 2. Türkiye’de yarın 3. Yeni meram 4. Merhaba 5. Hâkimiyet 6. Yeni Konya (Halen Yazarlığı Devam ediyor) YAYINLANMIŞ ESERLERİ: 1. Çocuklarımıza Pratik Dini Bilgiler 2. Konya’da Dini Hayat 3. Mevlana’nın Tefekkür Dünyası 4. İsrail İhaneti ve Gazze 5. Şems-i Tebrizi’nin Evrensel Mesajları 6. Hz. Mevlana’nın Evrensel Mesajları 7. İbni Arabi’nin Evrensel Mesajları 8. Hz.Mevlana’da İlahi Aşk 9. Hz. Mevlana’nın Yedi Sırrı 10. Sadreddin Konevi’nin Evrensel Mesajları 11. Larende’de açan Gül SULTAN VELED’İN EVRENSEL MESAJLARI ALDIĞI ÖDÜLLER 1. Takdir Belgesi (Konya Valiliği) 2. Takdir Belgesi ( Meram Kaymakamlığı) 3. Teşekkür Belgesi (Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 4. Teşekkür belgesi (Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı) 5. Teşekkür belgesi ( Mevlana İlköğretim okulu Müdürlüğü) 6. Teşekkür belgesi ( Meram Belediye Başkanlığı) 7. Teşekkür belgesi (Karatay Belediye Başkanlığı) 8. Teşekkür Belgesi (Selçuklu Belediye Başkanlığı) www.kazimozturk.com www.antoloji.com/kazim_ozturk e-mail: 1. [email protected] 2. [email protected] GSM: 05358931158 KAZIM ÖZTÜRK EĞİTİMCİ/YAZAR
Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
Karatay İlçesi'ndeki Mahalleler -3
Araplar

723 yılında Araplar tarafından istila edilen Konya, 787'deki İznik Konsilinde de temsil edilmiştir. Arapların daha 704-705'te Konya'yı istila ettikleri düşünülürse, Dış Kale Surları içindeki kent gelişiminin gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkar. (DURUKAN, Aynur: 'Selçuklular Öncesinde Konya', Gez dünyayı Gör Konya'yı, Hazırlayan; Ahsen Erdoğan, YKY, İstanbul, 2001, s.15)

Araplar, Karatay ilçesine bağlı bir mahalle olsa da halk arasında bir semt olarak kendisiyle beraber; Büyük Sinan, Orta Sinan, Küçük Sinan, Karacığan, Karakayış, Kayacık Araplar, Nehri Kâfur, Evler Ucu gibi beş altı mahallenin ortak adıdır.

   Yakın tarihle uğraşanların arşive dayanarak söylediklerine göre; Suriye, Mısır gibi Osmanlı'ya bağlı bölgelerde meydana gelen Arap milliyetçiliği hareketleri sebebiyle binlerce aile devlet eliyle Konya'ya sürgüne gönderilmiştir. Araplar mahallesi ahalisi zamanla civar köylerden gelen göçlerle karışmıştır. (KOÇKUZU Ali Osman, Konya ansiklopedisi, Büyükşehir belediyesi yayını, Konya, c. 1, s. 247)

Hacı Hasan Başı'ndan başlayarak, Jandarma Komutanlığına kadar genişleyen bölgeye 'Araplar' denir. Bu konuda halkın değişik görüşleri olmakla birlikte bir bölümünü yukarıda anlattığımız hususlar, biraz olsun gerçekliği yansıtır kanaatindeyim.

Zamanında Konya'da Arapların yaşadığı kesin. Hatta Arap mezarları bulunmuştur. Bunu doğrulayan bir görüş de; Araboğlu Makasına ismini veren, Avukat Araboğlu Kosti'nin yaşadığıdır. Çimento Fabrikasının yanında; 'Arap Deresi' olduğu, Arap öldüren isimli semtte de bir Arab'ın veya Arapların öldürüldüğü rivayetleri de söz konusudur.

Biremonî

Biremonî mahallesi; Esediye mahallesi, Minare Mahallesi, Tayi Mahallesi olarak birkaç isimle söylenir.

Mahalle adını, mabedin (Hatuniye camiinin) kitabesinde adı geçen; Mahmut oğlu Bedreddin Biremuni'den alır.

Akıncı mescidinin önündeki taş aslan heykelinden dolayı bu mahalleye; Esediye denmiştir. İki ve üç şerefeli çinilerle süslü muhteşem minaresinden dolayı; Minare mahallesi, Selçuklu veziri Karatay'ın evinin bulunmasından dolayı; Tayi mahallesi isimleriyle söylenegelmiştir. (KONYALI, a. g. e. s.799)

Fatih ve Bayezid devrinin tahrir heyeti vakfiyeyi görmüşler ve Devlet Hatun'un babasının adını 'Biremonî' olarak tespit etmişlerdir. Halk bunu; Biremonî, Biramanî, Biremanî olarak söylemektedir.

Bireman; Malatya'nın Kahta kazasına bağlı bir köydür. Danişmend oğullarından bir kolun baş şehri ve idare merkeziydi. Bedreddin Biremoni'nin burada doğmuş veya burada görev almış olmasından dolayı buraya nispetle bu ismi almış olma ihtimali kuvvetlidir. (KONYALI, a. g. e. s.385)   
2014-09-16
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları