Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 26 Eylül 2014
Kazım ÖZTÜRK
Kazım ÖZTÜRK kimdir?
ÖZGEÇMİŞ 1949 yılında Konya’da doğdu. İlkokul ve İmam hatip lisesini Konya’da bitirdi. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yurt dışında; eğitimcilik ve yöneticilik yaptı. Çeşitli Dernek ve Vakıflarda; Kurucu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı, Basın Danışmanlığı, Dergilerde: Genel yayın Yönetmenliği görevleri ifa etti. ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR: 1. İlesam 2. Türkiye Yazarlar Birliği YAYINLANMIŞ MAKALELERİ: 1. Yeni İpek yolu dergisi (Konya Ticaret Odası yayını) 2. KONYA KİTABI VI (Yeni ipek yolu Özel Sayı) 3. KONYA KİTABI vıı ( “ “ “ “ “ ) 4. RİBAT DERGİSİ 5. KONYA ANSİKLOPEDİSİ 2. Cilt, “çocuk oyunları” maddesi. 6. www.hicrandergisi.com 7. www.dogruses.com 8. www.kazimozturk.com YAYINLANMIŞ ŞİİRLERİ 1. www.antoloji.com/kazim_ozturk RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMLARI 1. Kanal 42 2. Kon TV 3. İsra FM 4. Radyo EN 5. Sun TV 6. Konya TV KÖŞE YAZARLIĞI YAPTIĞI GAZETELER: 1. Konya postası 2. Türkiye’de yarın 3. Yeni meram 4. Merhaba 5. Hâkimiyet 6. Yeni Konya (Halen Yazarlığı Devam ediyor) YAYINLANMIŞ ESERLERİ: 1. Çocuklarımıza Pratik Dini Bilgiler 2. Konya’da Dini Hayat 3. Mevlana’nın Tefekkür Dünyası 4. İsrail İhaneti ve Gazze 5. Şems-i Tebrizi’nin Evrensel Mesajları 6. Hz. Mevlana’nın Evrensel Mesajları 7. İbni Arabi’nin Evrensel Mesajları 8. Hz.Mevlana’da İlahi Aşk 9. Hz. Mevlana’nın Yedi Sırrı 10. Sadreddin Konevi’nin Evrensel Mesajları 11. Larende’de açan Gül SULTAN VELED’İN EVRENSEL MESAJLARI ALDIĞI ÖDÜLLER 1. Takdir Belgesi (Konya Valiliği) 2. Takdir Belgesi ( Meram Kaymakamlığı) 3. Teşekkür Belgesi (Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 4. Teşekkür belgesi (Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı) 5. Teşekkür belgesi ( Mevlana İlköğretim okulu Müdürlüğü) 6. Teşekkür belgesi ( Meram Belediye Başkanlığı) 7. Teşekkür belgesi (Karatay Belediye Başkanlığı) 8. Teşekkür Belgesi (Selçuklu Belediye Başkanlığı) www.kazimozturk.com www.antoloji.com/kazim_ozturk e-mail: 1. [email protected] 2. [email protected] GSM: 05358931158 KAZIM ÖZTÜRK EĞİTİMCİ/YAZAR
Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
Karatay İlçesi'ndeki Mahalleler -5
KARATAY İLÇESİ'NDEKİ MAHALLELER (5)

Pürçüklü

Eskiden matbaacıların bulunduğu ve halk arasında, 'matbaacılar içi' olarak söylenen mahalle, bugün şehir merkezinde kalmıştır.

Mahalle; Babı Aksaray, Piri Mehmet Paşa, Civar mahallesi ve Üçler mezarlığıyla sınırlıdır. Aziziye, Selimiye, Türbe caddeleri Mahallede yer alır.

Pürçüklü mahallesi'nde; Turistik Eşya satıcıları, antikacılar, Mevlana çarşısı ve katlı Otoparkı, Karatay kaymakamlığı, Mevlana Dergah ve Türbesi, Sultan Selim Camii, Aziziye camii, Nakiboğlu İbrahim Ağa Tellalpazarı,Yusuf Ağa Kütüphanesi yer alır. Kültürpark içinde faaliyet gösteren; İl Halk Kütüphanesi de bir zamanlar burada, yani Mevlana Çarşısının yanındaydı. Yeri yol yapılmıştır. 

Mahalle sınırları içinde; Adese Market Aziziye Şubesi, Büyük Selçuklu Vakfı mevcuttur.

Mahalle Konya Şer'iyye Sicili kayıtlarında da aynı isimle zikredilir. (SAK, a. g. e. s. 21) 

Sadırlar

Veli, şair, doktor ve ediptir. Selçuklular devrinde yaşamış, Konya'daki 'Sadırlar' semtine ismini vermiştir. (ÖZÖNDER: a.g.e, s.103)

Bu isim zamanla; 'Sedirler' şekline dönüşmüş ve halen öyle devam etmektedir.

Selçuklu dönemi büyüklerindendir. Asıl adı Bekir, Sadreddin Sadri de lakabıdır. Sadır sultan olarak ün yapmıştır. Babasının adı Zeki'dir. Mevlânâ'nın muasırı olduğu rivayet edilir. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bilgi yoktur. Sadr; göğüs, kalb, öncü, baş, başköşe, başköşede oturan emir...gibi manalarda kullanılmaktan başka; âlim, Fâzıl şahsiyetler hakkında bir hürmet ve sevgi ifadesi olarak da kullanılmıştır. Sadr, aynı zamanda devlet adamlarına verilen bir unvan, devlet yönetiminde bir makam adıdır. Osmanlı'da kullanılan Sadrazam ve Sadreyn unvanları bunun n açık örneklerini teşkil eder. (UZ, a.g.e. c.1, s. 38)

Bugün bu büyük adamın türbesine; 'Sedir Sultan', mahalleye de 'Sedirler' deniyor. Aynı devirde yaşayan Sadreddin-i Konevi adıyla karıştırılmaması için buna; Sedir-i Konevi, Şeyh Sadr diyoruz. (KONYALI, a.g.e. s.718)

Selçuklu dönemi büyüklerinden birisi de Sadır Sultan'dır. Asıl adı Bekir, Sadreddin Sadri de onun lakabıdır. Sadır Sultan olarak ün yapmıştır. Alim, fazıl, edip ve şair, bir zat olan Sadır Sultan, aynı zamanda da ödeniminin meşhur hekimlerindendir. Mevlana'nın muasırı olduğu rivayet edilir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. 

Sadr, göğüs, kalb, öncü, baş, başköşe, başköşede oturan emir, gibi anlamlarda kullanılmaktan başka, alim, fazıl şahsiyetler hakkında bir hürmet ve sevgi ifadesi olarak kullanılmıştır. Osmanlı'da kullanılan Sadrazam ve Sadreyn unvanları bunun en açık örneklerini teşkil eder. Sadreyn, Kumeli ve Anadolu kazaskerleri için kullanılan bir unvandır. 

Sadır Sultan'ın türbesi, onun adını taşıyan Sedirler semtinde, Yanık Camiin kıblesindeki mezarlık içerisindedir. 

İ. Hakkı Konyalı, türbenin 65/70 yıl önce kubbeli olduğunu, türbenin içerisinde birkaç yatırın bulunduğunu, Muharrem ayında Mevleviler'in buraya gelerek ziyaret ettiklerini, türbenin çevresinde türbedar odaları bulunduğunu zikreder.

Sarı Yakup

Aslen Karamanlı olan Sarı Yakup, Osmanlı döneminin tanınmış alimlerindendir. Devrindeki ilim ve fikir hareketlerinde önemli yeri vardır. Osmanlıların ilk Şeyhülislamlarından Molla Fenari'nin öğrencilerindendir. Dini bilimlerde edindiği derin bilgisi sayesinde yaşadığı Çelebi Sultan Mehmet zamanının tanınmış ilim ve tasavvuf erbabı olarak hürmet ve muhabbet görmüştür.

İlk tahsiline Konya'da başlayan Sarı Yakup, İran ve Arap ülkelerine gitmiş, zamanın meşhur âlimlerinden yararlanarak, tahsilini tamamlayıp Konya'ya dönmüştür. (UZ, M. Ali; a.g.e. c.1, s.53)

'Risale-i Menasik-i Hacc' isimli eserinden başka, bazı âyetler arasındaki münasebetler hakkında etraflıca açıklamalarda bulunduğu kıymetli bir eseri daha vardır. (ÖZÖNDER, Konya Velileri, s.199)

Türbesinin bulunduğu mahalleye; 'Sarı Yakup' ismi verilmiştir. Ayrıca; Sarı Yakup Mezarlığı, Konya'nın en eski mezarlıklarındandır. Eski Garaj civarında, Tellal pazarının bulunduğu yerdedir.

Konya'nın eski yerleşim birimlerinden biridir. Sarı Yakup semti, adeta nirengi noktası ve adres tespit yeri olmuştur.

Sarı Yakup mahallesinin 1900-1950 yılları arasında değerini yücelten; Fahri Efendi Hocaydı. Sarı Yakup Mahallesi ve civarındaki Katırcıoğlu, Dedemoğlu mahalleleri bir nevi bağ evi havası taşırdı.      
2014-09-19
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları