Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 26 Eylül 2014
Kazım ÖZTÜRK
Kazım ÖZTÜRK kimdir?
ÖZGEÇMİŞ 1949 yılında Konya’da doğdu. İlkokul ve İmam hatip lisesini Konya’da bitirdi. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yurt dışında; eğitimcilik ve yöneticilik yaptı. Çeşitli Dernek ve Vakıflarda; Kurucu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı, Basın Danışmanlığı, Dergilerde: Genel yayın Yönetmenliği görevleri ifa etti. ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR: 1. İlesam 2. Türkiye Yazarlar Birliği YAYINLANMIŞ MAKALELERİ: 1. Yeni İpek yolu dergisi (Konya Ticaret Odası yayını) 2. KONYA KİTABI VI (Yeni ipek yolu Özel Sayı) 3. KONYA KİTABI vıı ( “ “ “ “ “ ) 4. RİBAT DERGİSİ 5. KONYA ANSİKLOPEDİSİ 2. Cilt, “çocuk oyunları” maddesi. 6. www.hicrandergisi.com 7. www.dogruses.com 8. www.kazimozturk.com YAYINLANMIŞ ŞİİRLERİ 1. www.antoloji.com/kazim_ozturk RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMLARI 1. Kanal 42 2. Kon TV 3. İsra FM 4. Radyo EN 5. Sun TV 6. Konya TV KÖŞE YAZARLIĞI YAPTIĞI GAZETELER: 1. Konya postası 2. Türkiye’de yarın 3. Yeni meram 4. Merhaba 5. Hâkimiyet 6. Yeni Konya (Halen Yazarlığı Devam ediyor) YAYINLANMIŞ ESERLERİ: 1. Çocuklarımıza Pratik Dini Bilgiler 2. Konya’da Dini Hayat 3. Mevlana’nın Tefekkür Dünyası 4. İsrail İhaneti ve Gazze 5. Şems-i Tebrizi’nin Evrensel Mesajları 6. Hz. Mevlana’nın Evrensel Mesajları 7. İbni Arabi’nin Evrensel Mesajları 8. Hz.Mevlana’da İlahi Aşk 9. Hz. Mevlana’nın Yedi Sırrı 10. Sadreddin Konevi’nin Evrensel Mesajları 11. Larende’de açan Gül SULTAN VELED’İN EVRENSEL MESAJLARI ALDIĞI ÖDÜLLER 1. Takdir Belgesi (Konya Valiliği) 2. Takdir Belgesi ( Meram Kaymakamlığı) 3. Teşekkür Belgesi (Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 4. Teşekkür belgesi (Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı) 5. Teşekkür belgesi ( Mevlana İlköğretim okulu Müdürlüğü) 6. Teşekkür belgesi ( Meram Belediye Başkanlığı) 7. Teşekkür belgesi (Karatay Belediye Başkanlığı) 8. Teşekkür Belgesi (Selçuklu Belediye Başkanlığı) www.kazimozturk.com www.antoloji.com/kazim_ozturk e-mail: 1. [email protected] 2. [email protected] GSM: 05358931158 KAZIM ÖZTÜRK EĞİTİMCİ/YAZAR
Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
Karatay İlçesi'ndeki Yer İsimleri- 6
Amele Pazarı

Konya semtleri arasında ve nirengi noktaları içinde Amele Pazarının da büyük bir yeri vardır. Kadınlar pazarının güneyinde, eski Adese petrolün yanında, bugünkü Yeni Karatay Belediyesi binasının karşısında kurulurdu. Çeşitli şehirlerden ve köylerden gelen işçiler sabahın erken saatlerinde burada toplanır ve işçi arayanların ihtiyacına cevap verirlerdi. Buradaki işçiler vasıfsız olup, her işi yapabilir durumda idiler.

İşçiler eğer sabahın erken saatinde gelmezlerse işi kaçırırlar ve o gün işsiz kalma durumları olurdu. Son zamanlarda burası dağılmış ve eskisi gibi bir birikim olmamaktadır.

Dilimize Arapça'dan giren amele kelimesi; 'gündelikle çalışan işçi, emekçi' anlamında kullanılsa da, bu kelime Kınya'da genellikle inşaatların hafriyat ve kaba işleriyle uğraşan vasıfsız işçileri karşılamaktadır. Amele pazarı deyimi ise; vasıfsız işçilerin iş bulmak için toplandıkları yer anlamında kullanılmaktadır. (GÜNDOĞDU Mehmet K, Konya Ansiklopedisi, Büyükşehir belediyesi Yayını, Konya, c. 1, s. 223)

 

Aslanlı Kışla

18. yy. Konya'sı için, vali atamaları, valilerin göreve çağrılmaları dışında önemli bir olaydan söz edilemez. Konya Karaman Bölgesinde geniş yetkilerle Nizam-ı Cedid birlikleri oluşturup eğitmekle görevlendirilen Kadı Abdurrahman Paşa, bin dolayında genci Nizam-ı cedid askeri yazdı. İstanbul'dan gelen subaylar, bunları eğitmeye başladı. Yeni bir paşa sarayı 'Hükümet konağı' ile Cedit süvarileri için 'Aslanlı Kışla' adı verilen bir kışla yaptıran Kadı Paşa, 1806 yılında, cepheye gitmek üzere İstanbul'a çağrıldığında yetiştirdiği disiplinli Nizam-ı Cedid süvari taburlarını da götürmüştür. (SAKAOĞLU, a.g.e., s.71)

Kışlanın dış kapısı önünde üç aslan heykeli vardı. Buradaki aslanlardan dolayı buraya; 'Aslanlı Kışla denmiştir. (KONYA REHBERİ, s.57)

Konya Kışlası, Ehmedek denilen İç Kalede idi. Sonradan şehrin dışına taşınmıştır. (KONYALI, a.g.e. s.239)

Kapıdan içeri girilince geniş bir meydan, ortasında şadırvan, şadırvanın üstünde cami, yanında ufak minare ve etrafında altı tane arslan heykeli görülürdü. Cümle kapısının üzerindeki beş oda, bir salon sağ ve sol tarafta köşkler, sayısız odalardan meydana gelmekteydi. Meydanın güney kısmında; hastane, diğer taraflarda on koğuş, bir mutfak ve on bir oda vardı. Hastanenin sağ ve sol taraflarında sayısız koğuşlar, subaylara ait daireler, makine dairesi, göz hastalıkları için ameliyathane, eczane vardı.

Burası, askerlerin himmet ve gayretleriyle mükemmel bir hastane halini almıştır. Kışlanın ön tarafındaki alan çok geniş olduğu için buraya; 'Cirit Meydanı' adı verilmişti. (KONYA REHBERİ, s.58)

Aslanlı Kışla, İkinci Ordunun Malatya'ya taşınmasıyla işlevini kaybetmiş ve Belediye tarafından yıkılmış, yerine Mevlâna Kültür Merkezi yaptırılmıştır. Bugün sadece ismi kalmıştır.

Cingenler Yüğü

Konya'nın bazı mahallerinde Kalhanelerinde arıtılan güherçilenin artıklarının toplandığı 'Yüğ' veya 'Hüyük' denilen yerler bulunmaktaydı. Bunlardan bir tanesi de, bugün Akpınar Teneke Fabrikasına varmadan, yolun Ereğli yönünde sağ tarafından 1 km içeride yer alan; 'Cingenler yüğü' diye bilinen mahalde bulunmaktaydı. (BULUŞ, Abdülkadir; ' Osmanlı Barut Üretiminde Güherçile ve Konya Güherçile Fabrikası', Yeni İpek yolu, Konya Kitabı VI, KTO Yayını, 2003, s.444)  


   
2014-09-20
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları