Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 16 Eylül 2016
  YAZARIN SAYFASI
Tevekkül ve huzur
Allah dünyayı insanların zevk alabileceği bin bir nimetle donatmıştır. Bizleri yaşamımız boyunca birbirinden güzel canlılar, yiyecekler, çiçekler, harika manzaralar, evler, arabalarla karşılaştırır. İnsanlar bu nimetlere sahip olunca mutlu olacaklarını zanneder ve bunları kazanmak için büyük çaba sarf ederler. Allah evler, arabalar, çocuklar ,mevki ,makam, sağlık ,verir elde ettiklerinde ise sonuç yine  aynıdır..

PEKİ, neden İnsanların birçoğu tüm çabalarına rağmen mutlu olmazlar, bekledikleri huzuru, mutluluğu gerçek manada ruhlarında bulmazlar? Bunun sebebi tevekkülsüzlüktür!

Müslümanların çoğu tevekkülü unuttukları için eziyet çekmektedirler.

İnsanın doğası gereği hep bir yere bağlanmak, dayanmak, güvenmek ister, anne karnındaki zigot bile ilk önce tutunma ihtiyacı duyar. Duyduğumuz güven ve rahatlık yaslandığımız yere bağlıdır. Kimileri işine, sağlığına, parasına mevki ve makamına dayanır. Bunlar ise  geçicidir,bir anda yok olabilir.Onun için neye yaslanıp güvendiğinize iyi bakın  ve yalnızca Allaha güvenip yaslanın..

Sizde fark ettiniz mi? Bakın bütün canlılara, çiçeklere, çocuklara, dağlara, taşlara, ağaçlara, güneşe, aya, dünyaya nasıl teslim ve tevekkülüler hiç, endişelenmiyorlar, tasalanmıyorlar, bu nedenle özgürler, rabbim onları besliyor, rızklarını veriyor, koruyor, büyütüyor maşaAllah

Tevekkül: sadece güçlü bir imana sahip, Allah'ın gücünü takdir edebilen ve O'na yakın olan müminlere ait bir özelliktir.

 İnanıyorum, fakat teslimiyeti yaşayamıyorum diyorsak! İnanmak ayrı, iman etmek, güvenmek, teslimiyet, tevekkül ayrıdır. Eğer biz kesin bilgiyle inananlardan olursak, gerçek manada akılla, kalple iman edersek teslimiyeti, tevekkülü yaşarız işte bu iman insanı hakiki mutluluğa götürür...

Hz İbrahim'in güvendiği gibi sadece evreni yaratana teslim olup, kaybolan her şeyden yüz çevirirsek, huzur bulabiliriz. Allah'a güvenen insanın duyduğu huzur halis mutluluk, otantik mutluluktur, sınırlı değildir. Bu ise sağlam inancı olanlarda oluyor..

Bu ayetlerde Hz İbrahim'in Allaha derin imanını teslimiyetini görüyoruz:

Böylece İbrahim'e, (kesin bilgiyle inananlardan olması için)- göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk.
Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: "Bu benim rabbimdir." Fakat (yıldız) kayboluverince: "Ben kaybolup-gidenleri sevmem" demişti.Ardından ay'ı, (etrafa aydınlık saçarak) doğar görünce: "Bu benim rabbim" demiş, fakat o da kayboluverince: "Andolsun" demişti, "Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum." Sonra güneşi (etrafa ışıklar saçarak) doğar görünce: "İşte bu benim rabbim, bu en büyük" demişti. Ama o da kayboluverince, kavmine demişti ki: "Ey kavmim, doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım.""Gerçek şu ki, ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim." [En'am Suresi, 75-79]


 Allah müminin tevekküllü olmasını ister. Çünkü insanın yaşadığı her şey Allah'ın kontrolü dâhilin de gerçekleşmektedir.

(Deki: Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiç bir şey isabet etmez o bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidir. Tevbe suresi 51)

Allah'a ve yarattığı kadere kesin bir teslimiyet, tevekkül, Allahın müminlere verdiği bir nimettir. Kavrayabilenler için tevekkülde önemli sırlar ve büyük nimetler vardır.

Tevekkülsüz insanlarda korku, üzüntü,  hüzün, karamsarlık, ümitsizlik, sıkıntılı bir ruh hali hâkim olur. Tevekkülü, teslimiyeti yaşayan müminin ruh hali ise bu saydığım yüklerin hepsinden uzaktır, her olay karşısında Allah'a güvenip dayanmak, üzülmemek, hiçbir şeyden sıkıntı duymamak, korkuya kapılmamak ALLAH'A TESLİM OLMUŞ müminin vasfıdır.

Allah müminlere güven duygusunu verdiğini açıklamaktadır:
Mü'minlerin kalplerine, imanlarına iman katıp-arttırsınlar diye, 'güven duygusu ve huzur' indiren O'dur. ... (Fetih 4


TEVEKKÜLLÜ olan Müslüman'a imtihanlar için azap olmaz, iç huzurundan bir şey eksiltmez

 Olayları Allah'ın takdirine bırakarak hayırla yarattığının idrakine varan bir mümin asla üzülmez..

Ayrıca kuranın pek çok ayetinde, Allahtan korkup sakınan kullarına en zor ve sıkıntılı gibi görünen zamanlarda bile bir çıkış yolu göstereceğini müjdelemektir.

KİM Allahtan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandır, kimde Allah tevekkül ederse O ona yeter.(talak 2,3 ayette..

Olayları Allahın takdirine bırakarak hayırla yarattığının idrakine varan bir mümin şunu diyebilmeli, (Üzülmüyorum hiç mi hiç bir durumuma çünkü ben Allah'a tevekkül edenlerdenim!


   
2014-09-26
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları