Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 16 Eylül 2016
  YAZARIN SAYFASI
Dinde Tek Kaynak Kur'an Olmalıdır
Bu yazımda dinimizde zarar veren din dışı uydurma hurafelerden bahsedeceğim inşaAllah...

Hurafelerin bizlere zarar vermesinin nedenlerinden biri  de  şimdiye kadar Kuranı Arapçasından okuyup, defalarca hatimler indirip, sevabını ölülerimize hediye ettik. Böylelikle Allah'ın bize yüklediği sorumluluğu hakkıyla yerine getirmiş olduğumuzu sandık. Ölülerimizi kurandan mahrum etmedik ama ölülerimizi düşündüğümüz kadar dirilerimizi düşünmedik. Oysa Allah'ın bizden istediği onu tam manasıyla okuyup hayata geçirmemizdi!

Kuranı Arapçasının okunuşunu öğrenip harflerin çıkış seslerini uygulayabilmek için gösterdiğimiz çaba ve gayreti mealinden okuyup yaşantımıza geçirmek için göstermedik.

Kuran yaşayanları doğru yola ileten tek rehber olduğunu söylese de biz hep kulak tıkadık.  Müslümanlar olarak KUR´ANI mahreçli, tecvitli okuduğumuz gibi yarısını anlamak için okusaydık, bizi doğru yola iletirdi, kuran şimdi anlamak için değil, ezberlemek ve hafız olmak için okunuyor günümüzde!

Allah bu ayet ile Kuran'ın her şeyi açıkladığını ve bizi doğruya ilettiğini bildirir:

Biz Kitabı sana, HER ŞEYİN AÇIKLAYICISI, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. [Nahl Suresi, 89]

Kuran her şeyi açıklıyorken;  Buhari ve  Müslim diye kaynaklardan ya da ilmihal kitaplarından öğrendik dinimizi ve bu kitaplarda yer alan her bilgiyi ayet gibi yargılanamaz, yanlış olamaz diye düşündük, kuranla mutabık mı, değil mi, araştırmadık bile, peygamberimiz söylemişse doğrudur,  vardır bunda bir hikmet deyip, akla mantığa uymasa da kabul ettik, teslim olduk sorgusuzca. Oysa Tevrat'ı, incili tahrip edip değiştirenlerin kuranı değiştiremeyince peygamberimizden iki üç asır sonra kaydedilen sözlerine ekleme, çıkarma veya değiştirme yapılacağını hiç düşünmedik.  BİRÇOK UYDURMA HADİSİ gerçek sanıp inandık!

Aşağıda yazılan uydurma hadisleri görünce müşriklerin boş durmadığını daha iyi anlıyoruz!

Uydurma hadislerle, kadının erkeğe karşı hâşâ ilah gibi gösterilecek raddeye ulaştırılmış, şirke bulaştırmaya kadar götürmüş bir itaat, bir ibadet örneği sunulmuştur, bir kaç örnek verelim:

Eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, erkeklerin kadınlar üzerinde olan haklarından dolayı kadınların erkeklere secde etmelerini emrederdim.

Tirmizi, Rada 10/1159; Ebu Davud, Nikah 40/2140; Ahmed b. Hanbel, Müsned 6/76; İbn Mace, Nikah 4/1852

Kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese, yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz.

İbni Hacer El Heytemi 2/121; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/239

Ey kadınlar! Eğer kocalarınızın size olan haklarını bilseydiniz, ayaklarının tozunu yüzlerinizle silerdiniz.

Hafız Zehebi, Büyük Günahlar

Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır.

Müslim, Salat 265; Tirmizi Salat 253/338; Ebu Davud, Salat 110/720

Uğursuzluk üç şeyde vardır: Kadında, evde ve atta.

Ebu Davud, Tıb 24/3922; Müslim, Selam 34/115; Buhari, Nikah, 17/4805

Kadınları zarar vermeyecek miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da kıyafetsiz bırakınız. Çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirlerse onlar için dışarı çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. Fakat onlar biraz aç, biraz da çıplak kalırlarsa onlar için evde oturmaktan hayırlı bir şey yoktur.

İbnül Cevzi, Mevzuat, 2; Suyuti, Lealil Masnua 2/154; İbn Arrak, Tenzihüş Şeria 2

Kadınlarınıza evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise yaptırmayın, çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerine dışarı çıkmak arzusu gelir.

İmam Gazali, Kimyayı Saadet; İbn Ebi Şeybe, Musannaf 4

Allah ise kadın ve erkeği eşit görmüştür: (Ey insanlar! Biz sizi bir erkek, bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız takvaca en ileride olanınızdır.49-Hucurat Suresi 13)

Ayetten de anlayacağımız gibi Kuran, üstünlüğü bir ırka, bir kabileye veya erkek, kadın gibi bir cinsiyete değil, Allah'ın dinine titizlik ve Allah için hatalardan sakınma tipi manalara gelen 'takva'ya bağlamıştır.

  Bu tür hadisleri delil gösterip  cami kürsülerinde bunları din diye anlatan, vaaz veren hoca dediğimiz bir çok kişileri görüyoruz  maalesef....

 Hadisler, Peygamberimizin sözleri olarak bugüne kadar gelmiş izahlardır. Bir kısmı sahih yani gerçek söz ve uygulamalar olmakla birlikte, bir kısmı zamanla uydurulmuştur. Bir kısmının ise zamanla anlamı değiştirilmiştir. Kuran'da olmayan ya da Kuran ile çelişen bir söz veya uygulamanın Peygamberimize ait olduğunu iddia etmek ise düpedüz Peygamberimize iftiradır.

Dolayısıyla bir hadisin gerçekten Peygamberimizin sözü veya uygulaması olduğunu anlamanın iki yolu vardır: 1-Kuran ile mutabık olması 2- Tahakkuk etmesi yani gerçekleşmesidir.

Maalesef ki İslam dünyasının şuandaki bu durumu; mezhep çatışmaları ve bu terörler hep Kur'an dışındaki kaynakların kutsallaştırılmasından kaynaklanıyor.

IŞİD ve El Kaide gibi şiddet yapan sözde dini referans alan örgütler bu tür kaynaklardan besleniyor:


Örnek: Hadisler:


Kuran: Dinde zorlama yoktur. 2-Bakara Suresi 256..


 Dinden dönenleri öldürün. (1585-Muvatta] [1558-Ebu Dâvud-Nesâî] [676-Nesâî] [1586-Ebu Dâvud-Nesâî)
'İslâm'ı terk eden hangi erkek olursa onu tekrar İslam'a davet et. Dönmezse boynunu vur.' (Taberani)


'Kur'an okudukları halde tıraş olanları öldürün.' (4816- Buhâr-i Müslim- Muvatta-Nesâî-Ebu Dâvud)

 Zina edenleri öldürün. (1623-Tirmizî] [1601)

 Namazı terk edenler öldürülebilir. (2117-Ebû Dâvud  

Hanbelî mezhebinde, bir namazı özürsüz kılmayan, mürted gibi katlolunur.

Şâfi'î mezhebinde, mürted olmaz ise de, cezâsı katlidir.

Hanefî mezhebinde, namaza başlayıncaya kadar hapsolunur veya kan akıncaya kadar dövülür.

 Bütün bunlar mezheplerin yasalarıdır, hükümleridir kuran ile ilgisi yoktur, mezhepler başka dindir, gerçek yol VAHİYE uymaktır!

 Kuran'a göre ise dinden dönen kişi için dünyevi ceza yoktur. Kişi hayatının herhangi bir döneminde tövbe eder ve tekrar Müslüman olabilir. Veya dinden dönmüş olarak ölebilir, bunların karşılığını vermek Allah'a aittir 'Kuran İslam'ında zulüm yoktur. Senin dinin sana, benim dinim bana... Kuran: Dinde zorlama yoktur. 2-Bakara Suresi 256..  

 Allah dinde zorlama yoktur dediği halde Mezhep Kitaplarında namaz kılmayanı öldürmek, dövmek var diye bu ayeti görmezden gelenler insanları İslam'dan soğuttular. Peygamberimize ait SÖZLER gibi din gibi gösterenler bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz?

Rabbimiz zuhruf 44 de Buhari'den değil Kuran'dan sorucam diyor!

 Zuhruf 44 -Ve şüphesiz o (Kur'an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız.

Lokman 21 -Onlara; "Allah'ın indirdiklerine uyun" denildiğinde, derler ki; "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." Şayet şeytan, onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı (buna uyacaklar)

Din hurafeleri yok etmezse hurafeler dini yok eder. ALİYA İZZET BEGOVİÇ.

Bütün bunların önüne ancak kuranla eğiterek, bıkmadan usanmadan gerçekleri anlatmakla geçilebilir. 

Çocukluğumuzda Camide ve kuran kurslarında kurandan Arapça dinler öğrenirdik, ama genelde hadisler daha çok anlatılırdı. Açıkça söylüyorum ayetten çok hadis biliriz biz Türk milleti, fakat ailemizde çocukluğumuzdan beri bizim kitabimiz kuran ve tek rehberimiz diye büyütülmedik mi ?

Ben böyle büyütüldüm ve simdi tek rehberim sadece kuran diyorum, onunla amel etmek istiyorum simdi suçlu mu oluyorum sizce? 

 DİNDE TEK GÜVENİLİR KAYNAK KURANDIR! Çünkü Allah şöyle diyor: Kuranı kesinlikle biz indirdik elbette biz koruyacağız.(hicr süresi  9)

Kuranı yıllarca sevap kazanmak için hep Arapçasından okuyup, mealini kulak ardı etmeseydik, en azından her yıl mealden bir kere hatim yapsaydık, simdi kuranın bütün ayetlerinin mealini biliyor olurduk, o zaman bizi bu uydurmalarla kandıramazlardı. Biz kuranı Arapça okuyarak terk etmişiz de haberimiz yokmuş! Yanlış anlaşılmasın Arapça okunmasına karşı değilim oda okunmalı elbet ama ilahi mesajı anlamak için MEAL OKUMAK şarttır.   
2014-10-30
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları