Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 16 Eylül 2016
  YAZARIN SAYFASI
İslamofobi ve Bağnazlık
Öncelikle yazıma başlamadan önce geçtiğimiz gün Fransa'da yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum.  

Bu operasyonu İslami vahşet dini, Müslümanları zalim gibi göstermek isteyenlerin algı oyunu olarak düzenlediğini ve özellikle yaptırdığını düşünüyorum.  Allah'ın müminlere tebliği yaparken dahi iyilikle ve güzel öğütle yapmasını emrettiği bir dini vahşet gibi göstermek isteyenlerin Allah'ın dininden, ayetlerinden haberleri yoktur!

 

Allah Hz Musa'ya azmış olan firavuna karşı dahi yumuşak bir dille konuşmasını emreder! 

TAHA 43-44 Firavun'a gidin. Çünkü o azmıştır. Onunla YUMUŞAK BİR DİLLE konuşun ki, o zaman belki öğüt alır yahut ürperir.

 Allah Peygamberimize tebliği nasıl yapması gerektiğini Nahl Suresi'nde şu şekilde bildirir: Rabbin'in yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir. (Nahl Suresi, 125) 

Allah kuranda bizlerden de güzel sözlü olmamızı  istiyor!

 Örneğin bir müminin tebliği karşısında bir kişi derhal iman ederken, diğer bir kişi inkâr ederek alaycı ve saldırgan tavırlarla karşılık verebilir.

 Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır.

/İsra 53

Mümin insan karşısındaki hakli veya haksiz dahi olsa asla kırıcı üslupla karşılık vermemelidir, biz sabırlı olacak ve onlara yumuşak davranıp güzel Sözle İslam'a davet edeceğiz inşallah!

 

ALİ İMRAN 159 Allah'tan bir rahmet sayesindedir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba-saba, katı yürekli olsaydın senin çevrenden kesinlikle dağılır giderlerdi. O halde bağışla onları, af dile onlar için; iş ve yönetim konusunda da onlarla şûraya git..

 İslam savaş dışında insanların öldürülmesini yasaklamış, terör eylemlerini bozgunculuk olarak tabir etmiş, kınamış lanetlemiştir. 

 Yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte onlar, lanet onlar içindir... [Ra'd Suresi, 25]

Allah bir insanın öldürülmesini tüm insanların öldürülmesiyle eşit tutar! 

 Kim bir nefsi bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere)  öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kimde onu (öldürülmesine engel olarak)diriltirse bütün insanları dirilmiş gibi olur (Maide.32)

  Dinimize göre masum insanlara karşı işlenen cinayetler büyük bir suçtur ve Müslümanlar yeryüzündeki bütün zulümleri, cinayetleri engellemek, dünyaya sevgiyi, barışı, merhameti, huzuru ve adaleti getirmekle yükümlüdürler! 

25 - FURKÂN/68- Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilah'a tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa 'ağır bir ceza ile' karşılaşır..

 İslam ahlakında her insan kendi inançlarına göre ibadetlerini özgürce yerine getirebilir. Hiç kimse bir diğerini kendi dininin ibadetlerini yerine getirmekten alıkoyamaz.

 İslam tarihini incelediğimizde de herkesin özgürce ibadet edebildiği, inançlarının gereklerini yerine getirebildiği bir toplum modeli görülür. Peygamberimiz (sav)'in hayatı da bu gibi örneklerle doludur.

Peygamberimiz (sav) kendisiyle görüşmeye gelen Hıristiyanların kendi mescidinde ibadet etmelerini söylemiş ve bu iş için mescidi onların kullanımına bırakmıştır. Peygamberimiz (sav)'den sonraki halifeler devrinde de bu merhametli anlayış korunmuştur. Şam fethedildiği zaman, camiye çevrilen bir kilise ikiye bölünmüş, bir yarısında Hıristiyanlar, öbür yarısında Müslümanlar ibadet etmişlerdir.

 Bağnazlık bizim içinde Batı için de büyük bir beladır! İslamofobi'nin asıl kaynağı cehalet üzerine kurulu bağnaz din anlayışıdır!

 Bugün İslam adına uydurulmuş hurafelere uyan hasta zihniyetli, bağnaz insanlardan dolayı İslam dini dünya çapında Kuran'da tarif edildiğinden çok farklı bir biçimde tanınmakta ve algılanmaktadır.

 Kaynağı İslam'mış gibi gösterilen uygulamalar, hurafeler, Peygamberimiz (sav) adına uydurulan hadisler, apaçık Kuran ayetlerine yüklenen çarpık anlamlar, sözde İslam âlimlerinin Kuran dışı yorum ve izahları bağnazlığın temel kaynaklarıdır.              


Allah kuranda kendi kafalarına göre fetva verenleri şöyle anlatmıştır:

  Bir de onlardan bir fırka vardır dillerini kitaba eğer büğerler: onu kitaptan sanasınız diye: hâlbuki kitaptan değildir, hem o Allah tarafındandır derler: hâlbuki Allah tarafından değildir, de Allah namına bile bile yalan söylerler. (Ali Imran, 78)

 Bağnazlar muhafazakârdırlar, muhafazakâr denilince toplumumuzda dinine bağlı olan insanlar gelir hemen akla, tutucu olmak demek eğrimi, doğrumu, kurana uyuyor mu uymuyor mu demeden atalarından gördüklerini sorgulamadan saplaşmaktır geleneklere...

 Bu nedenle şimdiki bazı Müslümanlarda aynı şekilde muhafazakârlardır.

 PEKİ, KURAN GELENEKÇİ OLMAMIZA NE DİYOR BİR BAKALIM!

 Lokman 21 -Onlara; "Allah'ın indirdiklerine uyun" denildiğinde, derler ki; "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." Şayet şeytan, onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı (buna uyacaklar)

  Kuranla çelişen Örnek Hadisler:

 Dinden dönenleri öldürün. (1585-Muvatta] [1558-Ebu Dâvud-Nesâî] [676-Nesâî] [1586-Ebu Dâvud-Nesâî)

 'İslâm'ı terk eden hangi erkek olursa onu tekrar İslam'a davet et. Dönmezse boynunu vur.' (Taberani)

 'Kur'an okudukları halde tıraş olanları öldürün.' (4816- Buhâr-i Müslim- Muvatta-Nesâî-Ebu Dâvud) 

  Zina edenleri öldürün. (1623-Tirmizî] [1601)

 Kuran'a göre ise dinden dönen  kişi için dünyevi ceza yoktur ceza vermek yalnızca  Allaha aittir !

  Kuran: Dinde zorlama yoktur. 2-Bakara Suresi 256..

 
Kılı kırk yararcasına namazda ayaklar arasında kaç parmak kalacağını hesaplatan ama fakiri, yoksulu görmeyen, İslam coğrafyasında yaşanan sorunları gündemlerine hiç almayan, bakın güzelce kuran okuyoruz karışanımız yok diyen,masum çocuklara yapılan zulümlere gıkı çıkmayan, yaptığı ibadetlerle cenneti tapuladığını sanan, aynı fikirde olmadığınız için karşısındakinin de bir insan olduğunu düşünmeden ağzına gelen her kırıcı kelimeyi sıralayanlar;bağnazlar kuran Müslümanları olamazlar bunlar olsa olsa onlar ilmihal Müslümanları olurlar.. 

 Bağnazlar bilime, sanata, gâvur icadı deyip teknolojiye, müziğe, resme, heykele, kısacası bütün güzelliklere düşmandırlar. 

 İslam, bağnaz zihniyetin tam aksine ultramodern bir anlayıştır.

 Allah Kuran'da sanatla donatılmış bir cennet tasviri yapıyor. Çünkü — Allah sanatı seviyor — Bağnaz zihniyet Allah'ın 'sani/sanatçı' sıfatını görmezden gelir ve hatta sanatı haram ilan ederler.. 

 Bağnazların, yobazların ve İSLAM DÜŞMANLARININ istediği Müslüman modeli bu, bunu yaparak İslam'a en büyük kötülüğü yaptılar.

 Bu nedenle batı toplumlarında İslamafobia  adı verilen İslam'a karşı beslenen korku, dehşet ve nefret günden güne artarak yayılmaktadır.. 

 İslam'ı yanlış tanıyarak ve yanlış tanıtarak Allah'ın bu büyük nimet ve rahmetinden çoğu insanların uzak kalmalarının en büyük sorumluları bağnazlar ve bağnazlığın savunucularıdır.

 Günümüzde İslam adına yapılar kara propagandalarla savaşmak en büyük cehddir. Bunu yapabilmek için öncelikle kurana ters düşen hurafelerden uzak durmak, yani doğru kaynaktan kurandan beslenmek gerekir.

 Bağnazlık kalkmadığı takdirde Avrupa ülkelerinde ve Amerika'daki tüm Müslümanlar katı, sevgisiz merhametsiz, neşesiz, sanattan anlamayan, bilime karşı, IŞİD ve El Kaide elemanları ile bir görülecek İslama karşı tavır almaya yöneleceklerdir.

 Baskıcı zihniyetin bir kısım bağnaz insanların görüşü olduğu ve Kuran'ın, İslam'ın bu şekilde olmadığı geniş çaplı olarak anlatılmalıdır. İslam'a dair yanlış yanılgılar da ortadan kalkması için Avrupa toplumlarına da İslam'dan ve Müslümanlardan değil, bağnaz zihniyetten çekinmeleri gerektiği öğretilmelidir.İnsallah.. 

 Tüm dünya bilmelidir ki, İslam terörün kaynağı değil tam tersine asıl ve tek çözümüdür. İslam barışı sevgi ve şefkat dolu, merhameti, affediciliği adaleti kardeşliği esas alan bir dindir.


   
2015-01-10
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları