Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 16 Eylül 2016
  YAZARIN SAYFASI
İçimizdeki Karikatüristler
Peygamberimize karşı yapılan ahlaksız karikatürleri yapanları ve bu ahlaksızca davranışı yapmaya cesaret verenleri de kınıyorum.

Günümüze sahih hadis kitaplarında geçen kuran adabına zıt şeyler içeren ve bir çok alim, ulema tarafından sahiplenip savunulan, hatta ballandıra ballandıra anlatılan ve böylelikle İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürenler size sesleniyorum suçlusunuz. İnanın Ebu cehil yaşasaydı sizlerle gurur duyardı, bu tür karikatür yazanların zihinlerinde çizdiğiniz peygamber portresinden utanın ve bu hadisleri sahih de olsa gözden geçirin artık!

..

Hz Muhammed deve sidiği için diye önerdi yok çocuk yaştakilerle evliliğe izin verdi ve kendisi de küçük yaştaki kızla evlendi gibi iftiraları Müslümanım, hocayım, şeyhim diyenler bu iftiraları sahih hadis adı altında savunuyor. Kuran dışı rivayetlerin kitaplarda sahih de geçse yanlış olduğunu peygamberimize ait olmadığını söylediğimiz de, bunlar yanlış dediğimizde ise bizleri sadece Kuran deyip Resul hadislerini inkar ediyor diyorlar, resul düşmanı peygamber düşmanı olarak gösteriyorlar. Peki, bu mudur resul dostu olmak, onu korumak, yüzyıllardır atılan iftiralara suskun kalmak?

Şunu bilin ki İslamı yüz yıllardır batıl, uydurma hurafe ve bidatlerle yozlaştıran dini heveslerine kurban ederek ruhbanlaştıran, insanları dinden soğutan, uzaklaştıran rivayetleri peygamberimize aitmiş gibi göstermek peygamberimize yapılan en büyük iftiradır.

Allah sadece Kuran'ı kıyamete kadar koruyacağını bildirmiş. Kuran dışındaki hiç bir kaynağı koruma sözü vermemiştir. Ve şüphesiz o (Kur'an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (Kuran'dan) sorulacaksınız. (Zuhruf Suresi, 44)

Biz Kitap'ta hiç bir şeyi NOKSAN BIRAKMADIK. [En'am Suresi, 38]

Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlar için HER ÖRNEĞİ gösterdik... [Rum Suresi, 58]

Allahın eksiksiz tamamlanmış ve her gerekli detayı içeren, korunmuş ve değişmemiş olan kuranı varken içinde birçok hurafeyi barındıran Allahın dinine ve peygamberine iftiralarla dolu dinde sözleri hüküm verme yetkisi olarak kullanılmasına karşıyız çünkü kimleri hadislerin kaydedilmemiş vahiy olarak görüyor bu çok vahimdir...

Müminler sözün güzel olanına uymak zorundadır, kurana uyan her sözü hayatımızda uygulayabiliriz fakat Allahın hükmü veya ikinci bir şekilde nakledilmiş vahiy olarak göremeyiz çünkü bu kapı iyi niyetle bir açılırsa bu kez içine neler girmez ki !
Öncelikle bir çok yanlışı dinde hüküm olarak kabul etmiş oluruz bundaki gizli tehlike hüküm koyma yetkisi sadece Allahın olan bu vasfı beşere vermiş oluruz bu da şirk olur çünkü Allah kimseyi hükmünde ortak koşmaz değil mi?

Kuranda haramlar bellidir ,temiz olan her şey helaldir diyor Allah mesela kuran dışı haramlara örnek verelim:

Ayakta giyinmek haramdır.
(Tirmizi, Ebu Davud)
*Sarı renkli elbise giymek haramdır.
(Müslim, Nesai, Ebu Davud) *
* Kırmızı renkli elbise giymek, harama yakın yasaktır.
(Tirmizi, Ebu Davud)

Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. «¸çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. (16/116)

Kendi zihniyetlerindeki, içlerindeki kini nefreti din gibi vicdanlarında meşrulaştırmak adına hadisleri dinde kaynak ve ayrıca vahiy olarak görüp sözde hadisleri göstererek dine haşa Allaha dayandırmak isteyenlere Allahın ayetlerini okuduğumuzda olanları bu ayet gayet güzel açıklamıştır:

Hac 72. Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda, inkârcıların yüzünde inkârcılığı okursun. Kendilerine ayetlerimizi okuyanların üzerine neredeyse saldıracaklardır. De ki, 'Bundan daha kötüsünü size bildireyim mi? Ateş! Allah onu kâfirlere vaat etmiştir. Ne kötü bir sonuçtur!'

Kâfir ne demek? Hakkın doğrunun üstünü örten demektir.
İslamla, vahiyle insanlar arasına sedler inşa edip böylelikle hidayetten mahrum bırakanlarla Allah mücadele etmemizi istiyor!

Ortalıkta fitne kalmayıp din tamamıyla Allahın oluncaya kadar onlarla mücadele edin eğer vazgeçerlerse muhakkak ki Allah yaptıklarını görendir (enfal .39)
..
Hz İsa as ve peygamberimiz sav hayatı boyunca din adamlarıyla kitap ehliyle mücadele ettiler onlara karşı çıkanlar Yahudi ve hristiyan din adamları, ruhbanları, hahamlarıydı işene geleni alıp geri kalanı tahrip edilen bir din vardı karşılarında bu nedenle Hz İsayı, peygamberimizi Allahın dinine saldırıyor diye sucladılar.

Oysa Tevrat'ı, incili tahrip edip değiştirenlerin kuranı değiştiremeyince peygamberimizden iki üç asır sonra kaydedilen sözlerine ekleme, çıkarma veya değiştirme yapıldığı kuranla çeliştiğinden ortaya çıkıyor.

Aşağıda yazılan uydurma hadisleri görünce müşriklerin boş durmadığını daha iyi anlıyoruz!

Benim peygamberim bunları söylemiş olamaz. Benim Yaratan'ımda bunları istemiş olamaz. Kuran'dan çok hadis -söz- savunucularına bir kaç hadis göstermek istiyorum :

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'E AİT OLMAYAN UYDURULMUŞ HADİSLERE GÖRE

-Eğer kadın, eşi istekli olduğu halde ona cevap vermezse, cehennemdeki yerini hazırlasın.
-Kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz.
-Ey kadınlar! eğer kocalarınızın size olan haklarını bilseydiniz, ayaklarının tozunu yüzlerinizle silerdiniz.

-Kadınların dinleri ve akılları eksiktir.

-Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.

-Cehennem halkının çoğunun kadınlardan olduğunu gördüm.

-Bir kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer.

Kadınların hayırlısı, erkeklerin yaramazlıklarına, kötü huylarına sabredendir, bu sabır onların cennete girmesine sebeptir.

-Uğursuzluk üç şeyde vardır: kadında, evde ve atta.

-Dövme yapan ve yaptırana, yüzdeki tüyleri aldıran ve estetik için dişlerini seyrelttiren kadınlara Allah lanet etsin.

Aynı cinsten iki kişinin helaya gidip, avret yerleri açık vaziyette, beraberce hacet gidermesinde bir sakınca yoktur ancak o vaziyette konuşmaları haramdır. (Ebu Davud)

'Bir kadın, diliyle kocasına eziyet ederse, onu kendisinden razı edinceye kadar, Allah onun hiçbir tevbesini, kefaretini ve iyi amelini kabul etmez; hatta gündüzlerini oruç ve gecelerini ibadetle geçirse dahi.' (Bihar-ül Envar, C.103, S.244)

Allah Kuran'daki evlilikte arada sevgi, merhamet, sükûnet, mülayimlik olacağını şöyle bildirmektedir:

Onda ‘sükun bulup durulmanız' için, size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. (Rum Suresi, 21)

• İçki içmede beşinci kez ısrar edenleri öldürün.' (1643-Ebû Dâvud-Tirmizî)
• 'Kur'an okudukları halde tıraş olanları öldürün.' (4816- Sahih Buhari, Müslim, Muvatta-Nesâî-Ebu Dâvud)

• Zina edenleri öldürün. (1623-Tirmizî] [1601)

• Dinden dönenleri öldürün. (1585-Muvatta] [1558-Ebu Dâvud-Nesâî] [676-Nesâî] [1586-Ebu Dâvud-Nesâî)
• 'İslâm'ı terk eden hangi erkek olursa onu tekrar İslam'a davet et. Dönmezse boynunu vur.' (Taberani)
• 'Peygambere söven kişi tevbeye çağırılmadan hemen öldürülür.' (İbni Teymiye)

• İbni Münzir dedi ki: İlim ehlinin hepsi, Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem'e söven kimsenin öldürülmesi hususunda birleşmişlerdir. (2. hadis kaynak: Enverşâh, el-Keşmîrî, 'İkfâru'l-Mulhidîn', sf. 64. 'Tenbihu'l Ğafilîn ila Hükmi Şatimillahi ve'd-Dîn' adlı eserden naklen. Bkz. sf. 14)

Peygamberimizin ahlakını ancak hadisler vesilesiyle tanırız diyenler bu hadisler üzerine tanıyıp tanıtmamız doğru değildir. Peygamberimizin ahlakına dair Hz Aişeye yöneltilen bir soruya : siz Kuran okumuyor musunuz?Onun ahlakı kurandır.müslim müsafirin139 )şeklinde cevap vermiştir..

KUR'AN-I KERİM'DE ANLATILAN DİN VE PEYGAMBERİMİZ ise yukarıda anlatılana hiç benzemiyor dini rabbinden öğrenenin kalbi sevinçle dolarken hurafelerden öğrenen kişinin kalbi ise kini, vahşeti görür nefretle dolar!

• ...Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur... (Maide Suresi, 32) '

Güzel davranışlarla davran. Hicr Suresi, 85 diyor rabbimiz de..

•...Sen onların üzerinde bir zorba değilsin... (Kaf Suresi, 45)

• Dinde zorlama (ve baskı) yoktur... (Bakara Suresi, 256)

•Artık sen, öğüt verip-hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici-bir hatırlatıcısın. Onlara ‘zor ve baskı' kullanacak değilsin. (Gaşiye Suresi, 21-22)

•Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman ederdi. Öyleyse, onlar mü'min oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? (Yunus Suresi, 99)

• Ey iman edenler, sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariç- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. (Nisa Suresi, 43)

• De ki: 'Ey kafirler. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.' (Kafirun Suresi, 1-6)

• İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) olmuştur. (Fussilet Suresi, 34)

And olsun size içinizden sıkıntıya düşmeniz o'nun gücüne giden, size pek düşkün müminlere şevfkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir.(tevbe 128.) diyerek müjdelediği peygamberimize işte böyle iftira atıyorlar. Yine bir ayette: Eğer kaba ve katı davranmış olsaydın şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Ali İmran 159. diyor Allah cc..

Yukarıdaki hadisleri delil gösterip cami kürsülerinde bunları din diye anlatan, vaaz veren hoca dediğimiz birçok kişileri görüyoruz maalesef...
Batı toplumunda peygamberimiz hakkında olumsuz algı oluşturan bu tür sözlerdir!

Ama Allah (Şüphesiz o alay edenlere karşı biz sana yeteriz( 15/95) diyor elhamdülillah ...

Aklı selim insan vicdanına danıştığında bu yanlışları hemen fark eder yok hala ben bunları hadis olarak kabul ediyorum diyorsanız kusura bakmayın batıda yapılan karikatürlerle peygamberimize isnat edilenler arasında ben bir fark göremiyorum ve bu ayetlerle bitirmek istiyorum yazımı :

.De ki: 'Yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi mi var? Siz, sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz.' (Enam, 148)


   
2015-01-23
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  YORUMLAR 1 sayfada toplam 1 yorum
Nihat SAMİYUSUF
2015-05-04 10:05:45    ip: 78.188.228???
Helal ve Haramı Peygamberler bile söylemezken nasıl oluyor da mezhep imamları ve uydurma hadislerde yer alabiliyor.Anlamakta zorluk çekiyorum.Yok şu rengi giymeyin yok traş olmayın Allah aşkına batı dünyası bilimde ilerlerken beşeriyete faydalı oluyorken maalesef uydurma din savunucuları nerelerle uğraşmış.... Şengül hanım yüreğinize kaleminizew sağlık selam ve dua ile..
.......................................................................................................................................................................
1
yazarın diğer yazıları