Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 28 Ağustos 2015
Kazım ÖZTÜRK
Kazım ÖZTÜRK kimdir?
ÖZGEÇMİŞ 1949 yılında Konya’da doğdu. İlkokul ve İmam hatip lisesini Konya’da bitirdi. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yurt dışında; eğitimcilik ve yöneticilik yaptı. Çeşitli Dernek ve Vakıflarda; Kurucu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı, Basın Danışmanlığı, Dergilerde: Genel yayın Yönetmenliği görevleri ifa etti. ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR: 1. İlesam 2. Türkiye Yazarlar Birliği YAYINLANMIŞ MAKALELERİ: 1. Yeni İpek yolu dergisi (Konya Ticaret Odası yayını) 2. KONYA KİTABI VI (Yeni ipek yolu Özel Sayı) 3. KONYA KİTABI vıı ( “ “ “ “ “ ) 4. RİBAT DERGİSİ 5. KONYA ANSİKLOPEDİSİ 2. Cilt, “çocuk oyunları” maddesi. 6. www.hicrandergisi.com 7. www.dogruses.com 8. www.kazimozturk.com YAYINLANMIŞ ŞİİRLERİ 1. www.antoloji.com/kazim_ozturk RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMLARI 1. Kanal 42 2. Kon TV 3. İsra FM 4. Radyo EN 5. Sun TV 6. Konya TV KÖŞE YAZARLIĞI YAPTIĞI GAZETELER: 1. Konya postası 2. Türkiye’de yarın 3. Yeni meram 4. Merhaba 5. Hâkimiyet 6. Yeni Konya (Halen Yazarlığı Devam ediyor) YAYINLANMIŞ ESERLERİ: 1. Çocuklarımıza Pratik Dini Bilgiler 2. Konya’da Dini Hayat 3. Mevlana’nın Tefekkür Dünyası 4. İsrail İhaneti ve Gazze 5. Şems-i Tebrizi’nin Evrensel Mesajları 6. Hz. Mevlana’nın Evrensel Mesajları 7. İbni Arabi’nin Evrensel Mesajları 8. Hz.Mevlana’da İlahi Aşk 9. Hz. Mevlana’nın Yedi Sırrı 10. Sadreddin Konevi’nin Evrensel Mesajları 11. Larende’de açan Gül SULTAN VELED’İN EVRENSEL MESAJLARI ALDIĞI ÖDÜLLER 1. Takdir Belgesi (Konya Valiliği) 2. Takdir Belgesi ( Meram Kaymakamlığı) 3. Teşekkür Belgesi (Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 4. Teşekkür belgesi (Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı) 5. Teşekkür belgesi ( Mevlana İlköğretim okulu Müdürlüğü) 6. Teşekkür belgesi ( Meram Belediye Başkanlığı) 7. Teşekkür belgesi (Karatay Belediye Başkanlığı) 8. Teşekkür Belgesi (Selçuklu Belediye Başkanlığı) www.kazimozturk.com www.antoloji.com/kazim_ozturk e-mail: 1. [email protected] 2. [email protected] GSM: 05358931158 KAZIM ÖZTÜRK EĞİTİMCİ/YAZAR
Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
Sadreddin Konevi'nin Evrensel Mesajları
SADREDDİN KONEVİ'NİN EVRENSEL MESAJLARI
VE
SADREDDİN KONEVİ'Yİ ANLAMAK


'SADREDDİN KONEVİ'NİN 741. YILI münasebetiyle yapılan panelde, Koyunoğlu Müzesi Müdürü sevgili Hasan Yaşar; 'panelde 'Konevi'nin menkıbeleri ve mesajları' konusunda konuşur musun hocam?' deyince memnuniyetle kabul ettim. Zira bu konuda hazırladığım; 'SADREDDİN KONEVİ'NİN EVRENSEL MESAJLARI' kitabımdan yararlanarak, katılımcılara sunum yapma fırsatım oldu. Allah mahcup etmedi. İnşallah bundan sonra da mahcup etmez. 

 Sadreddin Konevi, İslam ölçülerine sıkı sıkıya bağlı yüce bir şahsiyettir. Prensiplerine sadık, söz ve davranışlarında ciddi' ve tavizsiz bir âlim olduğu, gerek eserlerinden ve gerekse menkıbelerinden anlaşılmaktadır. Nitekim bu mizacı, vasiyet-namesinde de görülmektedir. Birçok yönden derin manalar ifade eden vasiyetnamesinde Şeyh Sadreddin Konevi bakınız ne diyor ve etrafındakilerden ne istiyor:

'Beni, fıkıh kitaplarında ifade edildiği gibi değil, Hadis kitaplarında yazıldığı şekilde yıkayınız. Şeyhimin elbisesini giydiriniz. Sonra da, beyaz bir izar ile kefenleyiniz. Lahdime, Şeyh Evhadüddin'in seccadesini seriniz. Cenazemde, cenazelerde okuyanlardan hiçbirisi bulunmasın. Kabrimin üstüne hiçbir mamure ve örtü yapmayınız; Yalnız izinin kaybolmaması için sağlam bir taş dikiniz.

Ömür boyu, Şeriat ölçülerine göre hareket etmeyi şiar edinmiş, techiz ve tekfininde bile, bu ölçülerin dışına çıkılmamasını, ifrata kaçılmamasını yakınlarından istemiştir.

Eflaki anlatır: «Sultan Veled nakletti ki: Şeyh Sadreddin'in başlangıçta Mevlana hakkında çok inkârı vardı. Bir gece rüyasında kendisinin Mevlana 'nın mübarek ayağını ovduğunu gördü. Uykudan uyanıp, Allah'tan mağfiret diledi.

İkinci defa aynı rüyayı tekrar gördü. Üç defaya kadar Allah'dan mağfiret diledi. Son defasında yine uyandı... Işığı yakmalarını emretti, sonra yardımcısına: 'Git kütüphaneden filan kitabı getir.' dedi. Yardımcısı aşağı inerken, Mevlana'nın merdivenin ortasında oturmuş olduğunu gördü. Gelip Şeyh'e haber verdi. Şeyh de geldi, Mevlana'yı orada oturmuş gördü. Mevlana, Şeyhi görünce ayağa kalktı, birbirleriyle kucaklaştılar ve Şeyh'e: 'Canın sıkılmasın, Allah'tan mağfiret dileme; bu böyledir. Bazen siz bizim ayağımızı, bazen de biz sizin ayağınızı ovarız. Bizim aramızda birlik vardır; Yabancılık yoktur.' deyip hemen kayboldu. Şeyh (bundan) hayrette kaldı. Ertesi günü Kadı Sıraceddin'in yanına gidip meseleyi tamamıyla ona anlattı. Kadı Sıraceddin'le birlikte oradan kalktılar ve özür dilemek üzere Mevlana'nın yanına geldiler. Mevlana bunlara çok sevgi gösterdi.

Dışarı çıktıktan sonra Şeyh Sadreddin: 'Bu adam, Allah tarafından kuvvetlendirilmiştir. Ve bu, Allah'ın kubbeleri altında gizli bulunan velilerdendir. Onun işleri, sözleri ve hallerinde akıllıların akılları hayrette kalıyor. Ona bu günden sonra başka bir gözle bakmak, başka şekilde saygı göstermek gerekir.' dedi.

 Nitekim buyurmuştur:

 

Şiir:

'Ben her ne kadar alçak görünüyorsam da yükseğim.

Ben ancak mest olduğum zamanda akıllıyım.

Ey dost! Bize daha iyi bak;

Çünkü biz kolayca görünemeyiz.'

 

Aralarındaki samimiyet o dereceye ulaşmıştır ki, Mevlana vefat edeceğinde, cenaze namazını Şeyh Sadreddin'in kıldırmasını vasiyet etmiştir. Vefatını takiben vasiyeti üzerine cenaze namazını kıldırmak üzere imamete ilerleyen Şeyh Sadreddin, birdenbire hıçkırarak, kendinden geçmişti.

Sipehsâlâr ise bu manzara karşısında Sadreddin'in iyice kendini kaybettiğini, bunun üzerine imâmete Kadı Sirâceddin'in geçerek Mevlânâ'nın namazını kıldırdığını kaydeder.

Şeyh Mustafa Manevî (ö. 1114/1702), İslam âlemindeki ünlü yerleri ve kişileri anlattığı naatında Konya'da iki ünlü sufiden söz eder; bunlardan biri Mevlâna diğeri ise Konevî'dir:

 

Dolaşup hâssaten gel Konya şehrine, husûsiyle,

 O Sultânü's-selâtîn, nûr-ı Yezdân'a selâm eyle.

Ki ol gavs-ı zamânın âsitânına bu efkârdan

Onun aşk-ı meyin nûş eyle, mestâne selâm eyle.

Cenâb-ı Şeyh Sadreddin ne işler bir suâl eyle

Kudûmun eyle takbîl, havz-ı Kur'ân'a selâm eyle

Müfessirler anın tefsîrine hayrân olurlar hep,

Sürüp yüzler türâbına, mehîbâne selâm eyle.

 

Anlamı:

   Dolaşarak (Bir çok yeri gezdikten sonra) hassaten Konya şehrine gel. Özellikle o, sultanlar sultanı, cenabı Allah'ın nuruna selam eyle.

   Kendinden geçmişcesine, İlahi tecelliye gark olmuş halde, o, zamanın şeyhinin kapısına gelerek, bu fakirden selam eyle.

    Cenabı şeyh Sadreddin'in ne yaptığını bir sor,

   Saygıyla karşılayarak, Kur'an deryasına selam söyle.

   Müfessirler, onun tefsirine hep hayran olurlar,

   Toprağına yüz sürüp, vakarlı bir şekilde selam eyle.    
2015-08-25
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları