Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 29 Haziran 2016
Kazım ÖZTÜRK
Kazım ÖZTÜRK kimdir?
ÖZGEÇMİŞ 1949 yılında Konya’da doğdu. İlkokul ve İmam hatip lisesini Konya’da bitirdi. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yurt dışında; eğitimcilik ve yöneticilik yaptı. Çeşitli Dernek ve Vakıflarda; Kurucu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı, Basın Danışmanlığı, Dergilerde: Genel yayın Yönetmenliği görevleri ifa etti. ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR: 1. İlesam 2. Türkiye Yazarlar Birliği YAYINLANMIŞ MAKALELERİ: 1. Yeni İpek yolu dergisi (Konya Ticaret Odası yayını) 2. KONYA KİTABI VI (Yeni ipek yolu Özel Sayı) 3. KONYA KİTABI vıı ( “ “ “ “ “ ) 4. RİBAT DERGİSİ 5. KONYA ANSİKLOPEDİSİ 2. Cilt, “çocuk oyunları” maddesi. 6. www.hicrandergisi.com 7. www.dogruses.com 8. www.kazimozturk.com YAYINLANMIŞ ŞİİRLERİ 1. www.antoloji.com/kazim_ozturk RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMLARI 1. Kanal 42 2. Kon TV 3. İsra FM 4. Radyo EN 5. Sun TV 6. Konya TV KÖŞE YAZARLIĞI YAPTIĞI GAZETELER: 1. Konya postası 2. Türkiye’de yarın 3. Yeni meram 4. Merhaba 5. Hâkimiyet 6. Yeni Konya (Halen Yazarlığı Devam ediyor) YAYINLANMIŞ ESERLERİ: 1. Çocuklarımıza Pratik Dini Bilgiler 2. Konya’da Dini Hayat 3. Mevlana’nın Tefekkür Dünyası 4. İsrail İhaneti ve Gazze 5. Şems-i Tebrizi’nin Evrensel Mesajları 6. Hz. Mevlana’nın Evrensel Mesajları 7. İbni Arabi’nin Evrensel Mesajları 8. Hz.Mevlana’da İlahi Aşk 9. Hz. Mevlana’nın Yedi Sırrı 10. Sadreddin Konevi’nin Evrensel Mesajları 11. Larende’de açan Gül SULTAN VELED’İN EVRENSEL MESAJLARI ALDIĞI ÖDÜLLER 1. Takdir Belgesi (Konya Valiliği) 2. Takdir Belgesi ( Meram Kaymakamlığı) 3. Teşekkür Belgesi (Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 4. Teşekkür belgesi (Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı) 5. Teşekkür belgesi ( Mevlana İlköğretim okulu Müdürlüğü) 6. Teşekkür belgesi ( Meram Belediye Başkanlığı) 7. Teşekkür belgesi (Karatay Belediye Başkanlığı) 8. Teşekkür Belgesi (Selçuklu Belediye Başkanlığı) www.kazimozturk.com www.antoloji.com/kazim_ozturk e-mail: 1. [email protected] 2. [email protected] GSM: 05358931158 KAZIM ÖZTÜRK EĞİTİMCİ/YAZAR
Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
Bilindiği özellikle son dönemlerde Tarihi geçmişe hapsetme çarpıklığı devrede olunca  insanlığın Tarihe bakış açısı değişmiş, bununla bağlantılı olarak Tarihin insanlığa sunduğu malzemeler büyük artış göstermiştir. Burada dikkati çeken en önemli husus, İşgal ve Fetih konusudur. Bu mesele genelde 'Neden yabancıların yaptığı işgal oluyor da bizimki fetih oluyor?'' çerçevesi etrafında tartışılmaktadır. Gerçekte ise Fetih ile İşgal arasında sayısız fark vardır. Fetih, imkânlar dâhilinde insanlığın saadeti için atılan adımları simgelerken işgalde tam tersi bir durum söz konusudur ve bu iki zıt kavramın kasıtlı olarak aynı kefede incelenmesi ortaya çıkmaktadır. 

İşgal ile fethi aynı kareye hapseden anlayış, genelde tarihi yozlaştıran, geçmişteki başarıları, zaferleri bilinçli olarak devre dışı bırakarak daha çok mimariyle, sanatla vb alanlarla ilgilenen; sade suya tirit kabilinden yaklaşımlardır! Temelinde 'Osmanlı' düşmanlığı, geçmişe küfretme hastalığı vardır! 

 Tarih şuurundan uzak olanlara göre, fetihler birer işgal sayılacak, hatta bununla da yetinilmeyerek işgaller için fetih ifadesi kullanılacaktır! Bu durumun dış destekli karalamalar gibi pek çok nedeni olmakla birlikte Empati'nin kaybolması, yani kendi bakış açısını kaybetmeden karşı tarafı anlamaya çalışmak yerine, artık karşı tarafın yerine geçip kendisinde kusur arama hevesi de adı geçen tavırda önemli rol oynamaktadır. 

Fetihte hoşgörü, işgalde ise zorbalık vardır. Fetihlerde, özellikle İslami fetihlerde 'yaşatma ideali' vardır. Mal ve Can hukukuna, Din ve Düşünce özgürlüğüne azamî derecede özen gösterildiği ortadadır.

İşgalde baskı, fetihte ikna vardır. Birinde ben kavgası verilirken, diğerinde biz şuuru vardır. Birisi madde temeline dayanırken diğerinde mana güzelliği kendini göstermektedir. Birisinin insani kaynağı nefis iken, diğeri akıl ve kalp açılımındadır. Birisi Batıl Medeniyet olarak adlandırılırken, diğeri Hak medeniyet ismiyle bütünleşmiştir. İşgal, Şeytanın dürtüklemesiyle gerçekleşmekte iken Fetih, Yaratıcının rızasını kazanmak için yapılmaktadır. 

Kudüs'ün Hz. Ömer Tarafından fethi ile Haçlılar tarafından işgali arasındaki farkı ele alırsak, meseleyi daha net anlamış oluruz: Hz. Ömer 637'de Kudüs'ü fethedip burada Kutsal Mezara girdiğinde Namaz vakti gelmiş ve başrahip, namazını burada kılmasını istemiş, ancak Hz. Ömer bu öneriyi kibarca reddetmiştir. Burada Namaz kılması halinde bazı Müslümanların ileride burayı sahiplenebileceği, hatta kutsal mezarı yıkarak burada Cami yapabileceği gerekçesiyle namazını karşıda kılmış ve burada Hz. Ömer adına küçük bir Cami inşa edilmiştir. Hz. Ömer'in burada verdiği emannâme aslında Fetih-İşgal farkını çok iyi ortaya koymaktadır. 

Tahribata karşı yaşatma ideali, Osmanlı Devleti döneminde de devam etmiş ve Gaza-Cihad yoluyla İlâ-yı Kelimatullah gayesiyle fethedilen yerlerde 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın!'' felsefesi doğrultusunda hareket edilmiştir. Osmanlı'yı asırlar sonra aranır kılan etkenin başında; ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın!' ideali gelmektedir. Çünkü bu devlet, bir yeri fethettiğinde; yaşlı, kadın, çocuklar bir yana, yaş ağaçları, münzevi din adamlarını koruma altına almıştır. Hem de insan hakları, hürriyet, adalet, eşitlik gibi kavramların lügatlerde (Sözlük) adının geçmediği bir dönemde! 

İşgalde karşı tarafın değil malı, canı ve namusu da işgalcilerin tapulu malı olmuştur! Fetihte, yani Osmanlı Devleti'nin seferleri sırasında ise böyle bir gayrî insanilik yoktur. Hatta rivayete göre, İstanbul'un Fethi sırasında canı üzüm çeken bir asker bir bağdan üzüm aldıktan sonra parasını buraya iliştirmiş, sonradan bunu görüp şaşkınlığa düşen bağ sahibinin şaşkınlığı padişahın hareketiyle ikiye katlanmıştır. Çünkü olayı duyan Fatih, fetih ruhuna zeval gelmemesi için askerin tezkeresini eline verip bu kimseyi evine göndermiştir! 

İstanbul'un fethi sonrasında Galatalılara verilen 1453 tarihli emannâmede de aynı bakış açısı söz konusudur: 

'Ben ki emir-i azam Sultan Murat Bey'in oğlu Padişah-ı muazzam ve emir-i Âzam Mehmet Bey'im. Dünyayı ve kainatı yaratan namına büyük peygamberimiz Muhammed aleyhisselam namına, inanmakta olduğumuz Fatiha suresinin yedi ayeti namına, Allah'ın 124 bin peygamberi namına, büyük babamın ve babamın ruhuna, oğullarımın namına, kuşandığım kılıç aşkına yemin ederim ki.. Vaki olan istirham üzerine bugün hükümetimin idaresine tabi olan bütün memleketlerde olduğu gibi, Galata ahalisine kanunlarını ve serbestliklerini bırakıyorum. Her ne kadar Galata hisarları yıkılacak ise de ahalisi mallarını, evlerini, mağazalarını, bağlarını, değirmenlerini, gemi ve sandallarını, ticaretlerini, karılarını ve çocuklarını istedikleri gibi idare etmek üzere muhafaza edeceklerdir. Ticaret mallarını memleketimizin her yerinde satmaya izinlidirler. Denizde ve karada serbestçe seyahat edebileceklerdir. Hiçbir gümrüğe, hiçbir angaryaya tâbi olmayacaklardır. Ancak itaatim altında bulunan diğer memleketlerde olduğu gibi haraç vermekle mükellef olacaklardır....'' 

563 Yıl önce İstanbul fethedildi, işgal değil! Fetihler ve Hicretler bitmez! Şeytan oldukça, fetih de olacak, hicret de! 

 


   
2016-05-30
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları