Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 21 Eylül 2016
Mehtap GÖZÜKAN
  YAZARIN SAYFASI
Hadissiz Kuran Anlaşılmaz Diyenlere...
Hadissiz Kuran Anlaşılmaz Diyenlere Sorularım Var!

Allah pek çok ayetinde Kuran'ın kolaylaştırıldığını, anlaşılır olduğunu ve her örneği barındıran noksansız bir Kitap olduğunu bildirir. Ancak bir kısım insan "Tamam Kuran noksansızdır ama şu şu Kuran'da yazmaz, onları nebinin sözlerinden öğreniriz" der. Bu samimiyetsiz yaklaşımı çürütmek için ilgili ayetleri ekleyip, sonra sorularımı sırasıyla
soracağım.
.
Biz bu Kur'anda çeşitli açıklamalar yaptık, öğüt alıp düşünsünler diye, oysa bu, onların daha da uzaklaşmalarından başkasını arttırmıyor. (İsra Suresi, 41)
.
Andolsun, bu Kur'an'da her örnekten insanlar için çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise ancak inkarda ayak direttiler. (İsra Suresi, 89)
.
SORU 1: Kuran'da her örnekten çeşitli açıklamalar yapan kim?
.
Biz Kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. (Nahl Sures, 89)
.
SORU 2: Herşeyin açıklayıcısı olan Kuran mı, yoksa Kütüb-i Sitte mi?

Onların sana yönelttikleri her teze karşı, biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı/tefsiri getiririz. (Furkan Suresi, 33)
.
Soru 3: En güzel ve gerçek tefsiri Taberi...mi yapıyor, yoksa Allah mı?
.
(Bu) öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır. (Hud Suresi, 1)
.
SORU 4: Ayetleri sağlamlaştırıp açıklayan ve detaylandıran kim? Ve bunu hangi kitapta yapmış?
.
Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: ... (Bakara Suresi, 219)
.
Sana yetimler hakkında soru sorarlar. De ki ... (Bakara Suresi, 220)
.
Sana 'kadınların aybaşı halini' sorarlar. De ki: ... (Bakara Suresi, 222)
.
Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki... (Bakara Suresi, 215)
.
Sana ruhtan sorarlar; De ki: ... (İsra Suresi, 85)
.
Sana kıyamet-saatini sorarlar; De ki: ... Ahzab Suresi, 63)
.
SORU 5: İnsanlar kime soru soruyor, cevabı kim veriyor?
.
Sana, kendilerine neyin helal kılındığını sorarlar. De ki: ... (Maide Suresi, 4)
.
SORU 6: İnsanlar helal kılınanlar konusunda kime soruyor, cevabı kim veriyor?
.
Senden fetva isterler. De ki: ... (Nisa Suresi, 176)
.
Senden kadınlar hakkında fetva soruyorlar. De ki: ... (Nisa Suresi, 127)
.
SORU 7: İnsanlar kimden fetva istiyor, fetvayı kim veriyor?
.
Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah'tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar? (Casiye Sures,,6)
.
Artık bundan (Kuran'dan) sonra hangi hadise (söze) inanırlar? (Mürselat Suresi, 50)
.
SORU 8: Kuran'dan sonra hangi hadise inanıyorsunuz? Allah gerçek olan hadis Kuran diyor. Bunun üzerine Buhari'nin 600.000 sözde hadis arasından seçtiği 7000 hadisin de gerçek olduğunu iddia edebilir misiniz??
.
(Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir hadis değildir, ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin 'çeşitli biçimlerde açıklaması' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. (Yusuf Suresi, 111)
.
SORU 9: Kuran uydurulacak bir hadis değilse, nebiden 250 yıl sonra yaşamış kişilerin, 600 bin uydurulmuş sözden ayıklayıp peygambere isnad ettikleri sözlerin uydurma olmadığına deliliniz nedir?
.
Allah "...Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz." (Kehf suresi 26)
.
''Hüküm, yalnızca Allah'ındır..." (Yusuf Suresi, 40)
.
SORU 10: Hüküm yalnız kime ait? Bu ayete rağmen peygamber de hüküm koyar diyebilir misiniz?
.
Elçiye tebliğden başka (yükümlülük) yoktur. (Maide Suresi, 99)
.
Elçiye düşen, apaçık bir tebliğden başkası değildir." (Nur Suresi, 54)
.
Ey resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. (Maide Suresi, 67)
.
... Elçimiz üzerine düşen (yalnızca) apaçık bir tebliğdir. (Tegabün Suresi, 12)
.
Elçiye düşen, apaçık bir tebliğden başkası değildir. (Nur Suresi, 54)
.
SORU 11: Elçiye düşen nedir? Sadece Kuran'ı aynen tebliğ etmek mi? Kendi sözlerinden ayrı bir külliyat oluşturmak mı? 
.
Ben, yalnızca bana Rabbimden vahyolunana (Kuran'a) uyarım. (Araf Suresi, 203)
.
De ki: "Benim onu (Kuran'ı) kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana (Kuran'a) uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım." (Yunus Suresi, 15)
.
SORU 12: Elçi sadece neye uyuyor? Biz elçiye uymak için sadece neye uymalıyız? Elçi nefsinin öngörmesi olarak Kuran'a ekleme çıkarma yapabiliyor mu? Kuran hükümleri dışında bir söz söyleyebiliyor mu? Yoksa sadece vahyolunan Kuran'a mı uyuyor?
.
Eğer o, Bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı. Muhakkak onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik. Sonra onun can damarını elbette keserdik. (Hakka Suresi, 44-46)
.
SORU 13: Elçi Kuran'da yazmayan konularda hüküm verseydi, Allah'ın Kitabı dışında söz söyleseydi Allah o elçiyi ne yaparmış?
.
De ki: "En 'üstün ve apaçık' delil Allah'ındır..." (En'am Suresi, 149)
.
SORU 14: Allah elçisine, insanlara tebliğ etmesi için ne diyor? En üstün ve apaçık delil kime aitmiş? Allah'a mı, Buhari'ye mi?
.
Kendilerine okunmakta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? (Ankebut Suresi, 51)
.
SORU 15: Allah soruyor... Size okunmakta olan Kitabı elçiye indirmesi size yetmiyor mu? Neden başka kaynaklardan din öğrenmeye çalışıyorsunuz? Neden başka kaynaklardan hüküm bulmaya çalışıyorsunuz?
.
Benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. (Kaf Suresi, 45)
.
SORU 16: Allah elçiye, Kendisinden sakınanlara Kuran'la mı öğüt vermesini söylüyor, yoksa şahsi görüşleri ile mi? Elçiye uyacaksak biz de Kuran'la öğüt vermeli değil miyiz?
.
Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim. (Maide Suresi, 3)
.
Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir. (Enam Suresi, 115)
.
SORU 17: Allah neyi tamamlamış ve size ne eksik geliyor? Bu ayetlere rağmen Kuran'da noksan aramak Allah'a akıl ve din öğretmek manasına gelmiyor mu?
.
Andolsun, size (bütün durumlarınızı kapsayan) zikrinizin içinde bulunduğu bir Kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız? (Enbiya Suresi, 10)
.
SORU 18: Allah her durumunuzun içinde olduğu bir Kitap diyor. Siz Allah'a muhalefet edip "şu şu konular eksik bırakılmış" diyenlerin müşrikler olduğunu bilmiyor musunuz?
.
Ve şüphesiz o (Kur'an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (Kuran'dan) sorulacaksınız. (Zuhruf Suresi, 44)
.
SORU: 19: Allah ahirette sadece hangi kaynaktan sorumlu tutuyor bizi? Ahirette Allah'ın karşısında "ama" diye başlayan cümleler kurabilecek misiniz?
.
Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terk edilmiş (bir Kitap) olarak bıraktılar." (Furkan Suresi, 30)
.
SORU 21: Kuran'ı terkedip başka kaynaklara yönelenler kim sizce? Dolayısıyla elçi kimlerden şikayet edecek ahirette?
.
Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü'minler de. Tümü, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. "O'nun elçileri arasında hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz..." dediler. (Bakara Suresi, 285)
.
SORU 22: Ayette Müminler için, tüm elçileri eşit severler mi diyor? Yoksa Muhammed nebiyi ayrı tutarlar mı diyor?
.
"Gerçekten ben Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir? (Fussilet Suresi, 33)
.
SORU 23: Allah "Sünniyim, Şiiyim, Hanefiyim, Ehli Sünetim" deyin mi diyor? Yoksa sadece Müslüman olun mu diyor?
.
Biz seni ancak alemlere rahmet olsun diye (risaletle) gönderdik. (Enbiya, 107) 
.
Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. (Duhan Suresi, 5-6)
.
SORU 24: Sadece Muhammed nebi mi alemlere rahmet olarak gönderilmiş? Yoksa geçmişten beri tüm resuller de alemlere rahmet olarak mı gönderilmiş?
.
De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? "...(Hucurat Suresi, 16)
.
Kuran yeterlidir diyenler sizi, ayetin hükmü gereği Allah ve elçisine uyarak, sadece Kuran'la uyarıyor. Allah Kuran yeterlidir, her örneği detaylandırarak Kuran'da Ben bildirdim, Ben açıkladım diyor. Elçime düşen, Benim açıkladığım ayetleri, ekleme çıkarma yapmadan aynen insanlara beyan etmektir diyor. Elçi değil, hükmü sadece Ben koyarım diyor. Şayet elçi nefsinden böyle bir şeye cüret etseydi, onun şah damarını keser, yani görevine son verirdim diyor. Bunca ayete rağmen hala Allah'a din öğretmeye devam edecekseniz o zaman şu ayeti size hatırlatmak durumunda kalırım:
.
Ne zaman onlara (Müşriklere): "Allah'ın indirdiklerine (Kuran'a) uyun" denilse, onlar: "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız" derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? (Bakara Suresi, 170)
.
Size Kuran'a uyun diyoruz. Siz ise belki münafık, belki müşrik, imani durumu ve niyetini bilmediğiniz, alim zannettiğiniz atalarınızdan gelen, peygamber sözü zannettiğiniz iftiralarla din yaşamaya çalışıyorsunuz. Allah böyle yapanları müşrik olarak tanımlıyor.
.
SORU 25: Ahirette huzura geldiğiniz vakit Allah size "tek hüküm koyucu Benim, helal ve haramları Kuran'da bildirdim. Her ibadeti ve detaylarını Kuran'da Ben açıkladım ve sizi sadece ve sadece Kuran'dan sorumlu tuttum" dediğinde nasıl bir savunmanız olacak? 
.
"Öyle de, peygamber de hüküm koyabilir, Buhari'den öyle öğrendik. Sen Kuran dışı da peygambere hüküm bildirdin. Gerçi sadece Kuran'daki vahiyden sorumlu tuttun ama olsun, biz yine de Buhari'ye de uyduk" diyebilecek misiniz? 
.
Musa nebinin kavminin düştüğü hataya düşüp, ineği kesmek için rengini kilosunu öğrenme gayretine düştüğünüzü farkedin. Allah Musa nebinin kavmine sadece inek kesmelerini emretmişti. Detay bildirmek isteseydi bildirirdi. Allah'ın bildirmedikleri üzerinden din yaşanmaz. Ahirette ne mezheplerden, ne sözde hadislerden ne de rivayetten sorulacaksınız. Sadece Kuran'dan sorumlusunuz. Peygamberin söylediği zannedilen sözlerden değil. Kabul etseniz de etmeseniz de bu böyle. Bu nedenle dini detaylara boğup yaşanamaz hale getirmekten vazgeçip, yaşaması kolay olan Kuran'daki sisteme dönün. Ve peygambere iftira atmaktan, Allah'a din öğretmekten vagzeçin!
.
Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiçbir şeyi sağlayamaz. (Yunus Suresi, 36)
.
Zan ise haktan bir şey sağlamaz!
.
NOT: Kuran'la mutabık olan sözleri nebi söylemiş olabilir (Zan). Ama karşılığı Kuran'da olan sözde yine ayet geçerlidir. Yani her koşulda hüküm, Kuran'dan öğrenilir.   
2016-06-21
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları
- Ölülere Kur'an Okunmaz, Kur'an Diriler İçindir
- Peygamberin Hadisi Kuran'dır
- Okumak, Düşünmek, Akletmek, Sorgulamak...
- 'Henüz' Adet Görmeyenler Kimler?
- İslam'da Fetih Savaşı Yoktur...
- Recm Gibi İnsanlık Dışı Vahşet Yoktur!
- 'Müminleri Savaşa Teşvik Et' Ayeti
- Miras...
- Şahitlikte Bir Erkeğe İki Kadın...
- Siz Kuran'ı daha mı iyi bileceksiniz?
- İslam'da Kölelik Yoktur!