Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 04 Ağustos 2016
İlhan NEZOR
İlhan NEZOR kimdir?
1968 Trabzon doğumlu.Eğitimci bir ailenin çocuğu olması hasebiyle güzel Anadolu'nun muhtelif yerlerinde bulunma ve farklı kültürlerden istifade etme imkanı buldu.Lise yıllarından itibaren çeşitli yerel ve ulusal gazetelerde şiir,makale ve araştırmaları yayınlanmış olup an itibarı ile,Teknokule-En Politik- Epruli -Manşetto ve Bendeyazarım.com'da günlük makaleleri yayınlanmaktadır.İnşaat teknikeri ,evli ve iki erkek çocuk babası...
Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
Manevi Diktatörler…-3
Hiç şüphesiz Türkiye 15 Temmuz‘da Peygamber Ocağı‘na emanet edilen çocukları tarafından haince kalbinden vuruldu.Her nasılsa tarih boyu içerisinden her daim hain çıkartmayı başarabilen bir milletiz. Ancak ‘Kınalı Kuzularımızın' bu alçakça işe alet edilmeleri tüm sinelerde onulmaz yaralar açtı. Bu haince başkaldırı kimi çevrelerce beklenen bir salvo olarak görülse de,bu akıl tutulmasının bu medeniyet ve coğrafyada kabul edilir bir yanı olamaz... Peki bu hele nasıl gelindi?

Nasıl oldu da vatan namusunu korumakla görevlendirilen Peygamber OcağınınMehmetçikleri hiç gözünü kırpmadan kardeşlerine silah çekecek,Tankı üzerilerine sürecek,ezip geçecek,milletin kalbi Meclisini bombalayacak kadar vahşileşti?

Bunun, Psiko-sosyal nedenleri olduğu gibi,asıl üzerinde düşünülmesi gereken ise kültürel zaaflardan oluşan birikimlerin dışa vurumu olduğudur.

Din gibi hassas bir konu maalesef kendi yörüngesinden çıkartıldı.Bu boşluktanNeo(yeni) bir çok paradigma türedi.İnsanlarda her daim var olan maneviyat olgusu büyük bir sarsıntı yaşadı.Cemaat olmayı teşvik eden, ancak seküler anlamda cemaatleşmeyi tasvip etmeyen İslam, o hale getirildi ki Kur'an'ı anlama,Sünneti Seniye ve İcma bağlamından çıkartılıp adeta menkıbeler , rüyalar ,masallar,efsaneler dökümanı haline getirildi.

Bunda hiç şüphesiz ‘laik devlet ‘ anlayışının hazırladığı zemin unutulmamalıdır.Kendilerini elitist kategoriye koyan ve ülkenin gerçek sahipleri olduklarını dikta eden beyaz ırk ve oligarg rejimler her daim bu tür yapılanmalara müsait hale getirilebilir.

Neticede Türkiye‘de de böyle olmuştur ve sonuç ortadadır.Din gibi milyonları peşinden sürükleyen bir kurum,bir müessese  devlet otoritesince kimliksizleştirilirse ,onun koyduğu kural ve kaideler toplum nizamı açısından referans kaynağı olmaktan çıkartılır ve yerine de seküler akıl tanzim edilirse korkunç sonuçlar doğuracağı gün gibi aşikardır.

Neticede İslam, artık bir folklor haline getirilmek istenmiştir.Oysa İslam,putlarla mücadele etmek için gönderilen bir din olmasına rağmen bugün İslamısadece bir folklor haline getiren müslümanlar tarafından yeni putlarüretmektedir.İşte bu putlar makalemize başlığını attığımız Manevi Diktatörlerdir.

Bu diktatörlerle mücadele etmek hem çok kolay hem çok zordur.Kolaydır çünkü,İslam tebliğ metodu açısından sarihtir ve hep aklı ön planda tutar.Yunus Suresi 100. ayette 'Aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırılacağı'buyrulmaktadır.Dolayısıyla akıl olmazsa olmazıdır insanın. Mü'min olabilmek içinakıl sahibi olmak gerekir.Aklını kullanmamakta akıl sahibi olmamak gibi bir şeydir.İradi olarak aklını kullanmayan bir insanın başı her zaman belaya girer.

Maalesef asırlardır kolonyalist seküler anlayış, aklını kullanmayan bir Ümmetoluşturulmaya çalıştı ve büyük oranda da başarılı oldu.Oysa Kur'an akıl vedüşünme metotları üzerinde yoğunlaşmamızı emretmektedir.Akıl,üzerinde yoğunlaştıkça bir çok manaya gelir.Akıl , öncelikle insanın kendisiyle bağ kurmasının sonucu anlaşılabilir.Mevlana ‘Divan-ı Kebir‘in de çok önemli bir formülden bahisle , 'iki aklın bir araya getirilmesinden sevginin doğacağını,sevgi ile aklın bir araya getirilmesinden ilahi aşkın doğacağını' ifade etmektedir.İnsanların birbirlerine akıl ile muamele yapmayıp nefisle karşılık vermesi sonucu kavgalar oluşmaktadır.Bugün İslam Alemininkan revan içerisinde olmasının sebebi budur.İslam Aleminde akıl öldürülmektedir.Bir insanı öldürmek demek aklı öldürmek demektir.Bir insanı öldürmek aklın zaafa uğramasıdır.

Akıl insanla insan arasındaki bağı kurduğu gibi, sevgi de o iki aklın kurduğu bağdan doğuyor.Dolayısıyla iki aklın mutabık olmaması gibi bir bir şey söz konusu olamaz.Olursa birisi mutlaka nefisler muamele yapıyor demektir.Eğer azgın bir toplum görülüyorsa bilinsin ki orada akıl yoktur.Aklınanteni Allah‘a çevrilmiştir.Dolayısıyla akıl kötü çalışmaz ,nefis kötü çalışır.Nefsin kötülüğünü akla indirgemek bugün karşılaştığımız vahim durumu tetiklemektedir.

Tevhid inancının üç saç ayağı vardır.Bilgi,akıl ve adalet ...

İşte sorunlarımızın kaynağı burasıdır...Tek Akıl.

Bu üçlü saç ayağını tek akla indirgemek kadar korkunç  bir durumla, hatta bir sonla karşı karşıyayız.15 Temmuz'da karşılaşılan o vahim tablo müslümanların kendilerini tek akla hapsetmelerinin sonucudur.Ve bu durum çok korkunçtur.

Türkiye yaklaşık elli yıldır tek akla indirgenmiş cemaatler tarafındanşekillendirilmektedir.Özellikle Nurculuk Hareketi artık Neo-Nurculukyani Amerikan çıkarları kapsamında değerlendirilebilir.Dolayısıyla kitleleri peşinden sürükleyen ve heba eden bu hareketin hem eskisi hem yenisi sorgulanmalıdır.

'Kıyamete kadar ortaya çıkabilecek bütün soruların yanıtını verdiklerini' söyleyen Neo-Nurcular , ilham,sezgi,menkıbe ve masallarlakendilerini yapılandırıyorlar.Asla naslara göre bir şey ürettikleri görülmemiştir.Bu mantığın İslami bir ağırlığı asla olamaz.Ahlaki,düşünsel ve felsefi bir tarafı yoktur.Bu durum dini hayatımızın yapısal sorunlarından birisidir.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi kendilerini tek akla hapseden cemaat anlayışı kutsal kişilikler meydan getirmekte ve onları dokunulmaz kılmaktadır.Hemen hepsi eleştiriden muaftır.

Siz hiç 'Mübarek Zat' titri verilen bir zatın yakasına yapışan birisini gördünüz mü? Veya evliya adfedilen bir zatın kabri başında 'Allah'ım bu kulunu affet,ona merhamet et' diye dua edeni gördünüz mü?Hayır...Aksine hep ondan şefaat istenmiştir.Sorgulanamazlar . Hata yapma lüksü adeta yoktur. Velev ki hatalı olduğu bile düşünülse onda mutlaka bir kerametaranır. Evangelist ve Siyonist lobilerle işbirliği yaptıkları ayan beyan ortada iken niçin bir kişi çıkıp da yanlış yaptıklarını söyleyemiyor?

Cemaatlerparaları ve sayıları çoğaltmak için uğraştıklarından hemen hepsinin adeta endüstriyel olarak menkıbe fabrikaları var.Düşünce ve akılmekanizmaları devre dışı bırakıldığı için bu menkıbelerden etkilenilmektedir. Oysa bütün bunların hepsi birer kurgudan ibarettir.

Sadece Fetö Örgütüne ait binlerce böyle menkibe,kurgu,yalan var.Bunun tek bir nedeni vardır paraları ve sayıları çoğaltmak.Açılan bütün okullarda sekülerbilgi öğretilmektedir.İslami bilgi ise tek akla indirgenmiştir.

Ve asla sorgulanamaz.

(devam edecek...)

İlhan NEZOR


   
2016-08-01
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları