Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 16 Eylül 2016
Kazım ÖZTÜRK
Kazım ÖZTÜRK kimdir?
ÖZGEÇMİŞ 1949 yılında Konya’da doğdu. İlkokul ve İmam hatip lisesini Konya’da bitirdi. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yurt dışında; eğitimcilik ve yöneticilik yaptı. Çeşitli Dernek ve Vakıflarda; Kurucu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı, Basın Danışmanlığı, Dergilerde: Genel yayın Yönetmenliği görevleri ifa etti. ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR: 1. İlesam 2. Türkiye Yazarlar Birliği YAYINLANMIŞ MAKALELERİ: 1. Yeni İpek yolu dergisi (Konya Ticaret Odası yayını) 2. KONYA KİTABI VI (Yeni ipek yolu Özel Sayı) 3. KONYA KİTABI vıı ( “ “ “ “ “ ) 4. RİBAT DERGİSİ 5. KONYA ANSİKLOPEDİSİ 2. Cilt, “çocuk oyunları” maddesi. 6. www.hicrandergisi.com 7. www.dogruses.com 8. www.kazimozturk.com YAYINLANMIŞ ŞİİRLERİ 1. www.antoloji.com/kazim_ozturk RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMLARI 1. Kanal 42 2. Kon TV 3. İsra FM 4. Radyo EN 5. Sun TV 6. Konya TV KÖŞE YAZARLIĞI YAPTIĞI GAZETELER: 1. Konya postası 2. Türkiye’de yarın 3. Yeni meram 4. Merhaba 5. Hâkimiyet 6. Yeni Konya (Halen Yazarlığı Devam ediyor) YAYINLANMIŞ ESERLERİ: 1. Çocuklarımıza Pratik Dini Bilgiler 2. Konya’da Dini Hayat 3. Mevlana’nın Tefekkür Dünyası 4. İsrail İhaneti ve Gazze 5. Şems-i Tebrizi’nin Evrensel Mesajları 6. Hz. Mevlana’nın Evrensel Mesajları 7. İbni Arabi’nin Evrensel Mesajları 8. Hz.Mevlana’da İlahi Aşk 9. Hz. Mevlana’nın Yedi Sırrı 10. Sadreddin Konevi’nin Evrensel Mesajları 11. Larende’de açan Gül SULTAN VELED’İN EVRENSEL MESAJLARI ALDIĞI ÖDÜLLER 1. Takdir Belgesi (Konya Valiliği) 2. Takdir Belgesi ( Meram Kaymakamlığı) 3. Teşekkür Belgesi (Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 4. Teşekkür belgesi (Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı) 5. Teşekkür belgesi ( Mevlana İlköğretim okulu Müdürlüğü) 6. Teşekkür belgesi ( Meram Belediye Başkanlığı) 7. Teşekkür belgesi (Karatay Belediye Başkanlığı) 8. Teşekkür Belgesi (Selçuklu Belediye Başkanlığı) www.kazimozturk.com www.antoloji.com/kazim_ozturk e-mail: 1. [email protected] 2. kazimo[email protected] GSM: 05358931158 KAZIM ÖZTÜRK EĞİTİMCİ/YAZAR
Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
Tagut
Tagut; Allah'tan başka tapınılan, Hak yoldan saptıran her varlık; put, şeytan, kâhin ve sihirbaz...

Tagut: Dini ve ahlaki alanlardaki aşırılıklar, sapkınlıklar, zulüm ve tecavüzler...

Tagut, tuğyan kökünden gelir. Tuğyan ile küfür eşdeğerdedir.

Her ümmete bir peygamber gönderilmiştir. Peygamberlerin temel görevi; insanlara, Tagut'tan uzak durup, sadece Allah'a kullukta bulunmayı telkin etmektir. 

Allah'tan başkasına kulluk edenler (Tagut'a tapanlar), hem kendilerini, hem de etkileri altında kalan kişileri hüsrana, kötülüğe, yanlışlığa, acı, ıstırap ve gözyaşına sevk ederler.

Tagut'a tapmaktan, Tagut'a gönül vermekten, şeytanları, putları, kâhin ve sihirbazları tanrı edinmekten sakınanlar; sonsuz mutluluğa ererler.

Tagut; Hak dinin, Hak mabudun dışında kalan batıl inançlar, putlar ve şer odaklarıdır.

Tagut: İslam karşıtı, kişi, kurum, sistem ve anlayışlardır.  (YURDAGÜR Metin, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2010, c.39, s. 372) 

Tagut: Nefistir. İnsana kötülüğü emreden, insanı azdıran, saptıran her şeydir.

Bu cümleden olmak üzere; şeytan, şeytan tipli insanlar, tevhit inancına ters, vahye ve ilahi ilkelere aykırı olan, peygamberî mesajları dinlemeyen, şer odaklarının ocağına odun taşıyan; terörü, fitneyi, kargaşayı, hak tanımazlığı, yeryüzünü fesada vermeyi, küfrü ikame etmeyi...telkin eden ve bu hususta; baskı, zulüm, işkence yapan bütün sistemler Tagut kavramı içinde mütalaa edilir.

'Kim, Tagut'u tanımayıp, Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır....'(Bakara/256)

'Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri (Dostları) ise Tagut'tur. Tagut; onları, aydınlıktan karanlığa sürükler. O, Tagut'a bağlanan, gönül verenler, cehennemliklerdir, orada ebedi kalırlar.'(Bakara/257)

Kur'anın ilk suresi olan 'Fatiha Suresi'nde; 'Allahım! Yalnız Sana ibadet eder ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil!...' diye dua ederek namaza başlarız. Bu duayı  her rekatta ve günde kırk defa tekrar ederiz. 

'Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar; 'Cipt'e ve'Tagut'a inanıyorlar. İnkâr edenler için de; 'Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır' diyorlar.' (Nisa/51)

'Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tagut'u tanımamaları kendilerine emir olunduğu halde, onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan, onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.' (Nisa/60)

'İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de, Tagut yolunda savaşırlar. O halde siz, şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.' (Nisa/76)

'Allah katında cezası kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan sapmışlardır.' (Maide/60)

'Ant olsun biz, her ümmete; 'Allah'a kulluk edin, Tagut'tan kaçının' diye peygamber gönderdik. Allah, onlardan kimini doğru yola iletti, kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünü dolaşın da, peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.' (Nahl/36)

'Tagut'tan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde, kullarımı müjdele.' (Zümer/17)

Tagut'tan kaçınanlara ne mutlu! Mevlana diyor ki; 'Bulanmadan akmak ne güzel!' 

   
2016-08-31
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları