Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 04 Ekim 2013
Abdullah KALKAN
Abdullah KALKAN kimdir?

Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
Kim Kimi Öldürüyor?
Dünya gözü ile gördüğüm ilk fotoğraf ve ilk poster, Şah-ı Merdan  Hz. Ali (r.a ) ye aittir. Cizre'ye bağlı  İnci  köyde bulunan tek gözlü, duvarları toprak kerpiçlerden örülmüş, üstü toprak olan uzunca odamızın, daha doğrusu uzunca evimizin kapıdan girişin karşısına düşen  tek penceresinin üst tarafında, tavana doğru asılmış olan ve aynı zamanda odanın ve evin en güzel köşesini kaplamış olan, yeşil bir çerçevenin içinde, elinde iki başlı Zülfikar, başında yeşil örtüsü ve o haşmetli gözleri ile bütün odayı etkisi altına alan Hz. Ali posteri.

Evimizin duvarlarında iki ya da üç tane annemin elleriyle işlemiş olduğu o devrin temsilcisi duvar örtüsü nakış işlemeden hariç tek yabancı malzeme o poster olduğu için olsa gerek benim bütün sorularım o çerçeveye ve o çerçevenin içini süsleyen o muhteşem insana dair oluyordu.

-    Dede bu adam kim ?

-    Dede bu amcanın elindeki ne ?

-    Nine bu amcanın gözleri niye büyük ?

-    Amca bana da o kılıçtan alacak mısın ?....

-     

Ucu bucağı olmayan sorular. Geniş bir ailenin ilk torunuydum ve çocukluğumun büyük bir bölümü dedem Seyyid İsmail'in yanında geçti. Posterin sahibi olmak üzere hayata dair bir çok şeyi rahmetli dedemden öğrendim. Dedeme Hz. Alinin torunu olan ya da ehlibeytin soyundan olan anlamında Seyyid ön ismi ile hitap edilirdi. O günlerin üstünden yaklaşık 35 yıl geçmiş. Ve ben bu gün, Allah'ın Kılıcı olan Hz Ali'ye olan sevdamın o günden başladığını anlayabiliyorum. Ben o gün anlamışım Hz. Ali'den çoğaldığımızı ve ben Kerbela için ilk gözyaşını o gün dökmüşüm.

Yıllardan 2013. Payitahtı meşhur Şam olan, kadim Suriye kan gölüne dönüşmüş durumda. Kendini Hz. Ali efendimize yandaş olarak yani Nusayri, Alevi diye lanse eden bir kitle, modern çağın Ebu Cehil'i rolünü üstlenmiş durumda. Dün Müslümanları müşriklerden korumak için, İslamiyet'i yaymak için sallanan kılıçlar, maalesef bu gün mazlum insanların başlarını gövdelerinden koparmak üzere işbaşında.

Hz. Ali Nuru Rahmandır. Allah'ın ışığıdır. Allah'ın ışığı insanları hidayete erdirmek, onlara selamete götürmek için vardır. Hz. Ali Kuran-ı Natık'tır. Konuşan Kurandır. Kuran, insanları ezmek, öldürmek için değil. Onları mutluluğa götürmek içindir. Kendilerini o muhteşem insana yandaş olarak görüp, o zatın adı ile kardeşkanı dökenler birer aciz kukladan başka bir şey değildir. Dünün putlara tapan efendilerine yaranmak için bu gün kardeşkanı dökenler, bir gün kendi kanlarında boğulacaklardır.

Dün bütün İslam âlemine ışık saçan. Yüzlerce İslam aliminin yetişmesine vesile olan kadim Suriye bu gün cahiliye döneminin en karanlık dönemlerine dönmüş durumdadır. Kendisine babasından kaldığını sandığı ülkenin hakimiyetini kaybetmek istemeyen Gaddar Beşar, her gün onlarca, yüzlerce vatandaşının ölümüne seyirci olmakta, hatta ölümleri organize etmektedir.

Suriye'de yaşananlar ve olayların gelmiş olduğu boyutta baş mimar Beşar Esed ve onun dışarıdan kumanda edilen NUSAYRİ çeteleridir. 1970 yılından Sovyetlerin desteği ile yapmış olduğu darbe sonrası başa geçen esad hanedanlığı, bu gün bile daha bu kirli ülke ve onun birkaç yandaşının destekleri ile yönetimine devam etmektedir.

NUSAYRİLER NE İSTİYOR?

Arap Alevileri olarak bilinen Nusayriler. Bir çok İslam alimi tarafından Batıni bir Şii fırkası olarak görülmektedir. Hatta bir çok alim biraz daha ileri giderek bu fırka mensuplarını Hıristiyan dini inancına daha çok yakın görmekteler.

Haçlı seferleri sırasında, Haçlı ordularına yardım ettikleri ve Müslümanların aleyhine Hıristiyanlara destek oldukları için başkomutan Selahattin-i Eyyubi'nin gazabına uğramış ve cezalandırılmışlardır. Yine Memluklar zamanında Moğollara destek oldukları için Sultan Baybars tarafından cezalandırılmışlardır.

Görüleceği üzere, bu etnik grubun amacı yapmak değil yıkmaktır. Dün İslam birliğini yıkmak için türlü türlü planlar yapanlar, bu gün de aynı şekilde planlar ve organizasyonlar ile İslam âleminin huzurunu bozup, yüzlerce Müslüman'ın ölmesine, binlercesinin evlerinden sürülmesine vesile olmaktadırlar.

Nusayriler Hz. Ali'nin adını kullanarak, hatta ona aşırı derecede bağlı olduklarını iddia ederek hareket etmektedirler. Oysa İslam'ı bölmek için ismini kullandıkları o zat, sadece peygambere bir şey olmasın diye onun yatağına girip, onun için ölümü göze almış yüce bir kişidir.

SON PİYON, SON HAMLE

Müslümanlığın yegane din olarak ön plana çıkmasından rahatsız olan batı dünyası, geçmişte yapmış olduğu Haçlı seferleri benzeri bir çok hamle yapmıştır. Birçok Müslüman ülkeyi yıllarca sömürge olarak kullanmış, birçoğunu talan etmiş birliklerini yok etmeye çalışmıştır. Bunda başarılı olamayınca akla hayale gelmeyecek misyonerlik hareketleri başlatmıştır. Bunda da istediğini elde edemeyen kirli müşrik kalıntıları sözde demokrasi ve özgürlükler adına Arap halklarını kışkırtarak 2011 yılından bu yana Arap Baharı adı ile binlerce Müslüman'ın hunharca öldürülmesine ön ayak olmuşlardır.

Müşriklerin son piyonu, kendi inançlarına en yakın kesim olan Nusayriler ve bu inancın en rahat kullanılabilecek ismi olan Beşar Esad' tır. Beşar Esad babasından kendisine miras kalan hükümdarlığını korumak için ülkesinde yapılan katliama seyirci kalmaktadır. 2000 yılı sonrasında görevde kalan Esad'ın son 3 yılı katliamlara sahne olmuştur.

Esadın her şeyi olduğu gibi, yaptığı katliamlar da efendilerinin talimatı doğrultusunda olmaktadır. İran ve İran'ın efendileri Rusya ve Çin tüm dünya devletlerinin baskılarına rağmen bu ülkede yapılan katliamlara taşeronluk yapmaya devam etmektedirler. Çünkü Esad vasıtası ile yürütülen katliamlar ve insan kıyımları sürdükçe Ortadoğu ve haliyle İslam alemi rahatı bulamayacaktır.

HZ. ALİ'NİN YANDAŞLARI KATLİAM YAPMAZ

Suriye'de varlığını sürdüren Şia ve onun Batıni uzantısı olan Nusayriler, sözüm ona Hz. Ali'ye yandaşlıkları ile bilinir. Bu oluşumların en büyük destekçilerinden birisi de adı Allah'ın partisi olan Hizbullah tır. Ne Suriye ne de Hizbullah yıllardır İsrail gibi bir Yahudi devletin elinde olan Suriye'ye ait Golan tepelerine müdahale edememektedir. Kendi toprağını korumaktan aciz olan bir ülkenin lideri 3 yıldan bu yana kendi insanlarını birbirlerine kırdırtmaktadır.

Bu gün, gerek yazılı ve gerekse görüntülü basına yansıyan vahşet dolu sahneler. Hz. Ali' nin yandaşlarına mal edilmek istenmektedir. Oysa Hz Ali ve onun yandaşları sadece Hak için çarpışmışlardır. Bu gün ona yandaş görünüp, mümin kanı dökenler aynı zamanda onun evlatlarını da şehit eden Muaviye'nin torunlarından başkası değildir.

Hz Ali' nin yandaşları erdemleri ile bilinir. Onlar eline, diline ve beline sahiptirler. Hz. Ali toplumu içten içe kemiren yozlukların tümüne karşıdır. 'Kan davası' bunlardan biridir. Yaşamı pahasına bu sorunla savaşmıştır. Suikasta uğramasına karşın, ölüm anında bile 'kan Davası'nı reddetmiş, 'öç alınmamasını istemiştir. Oysa onun adı ile yola çıkanlar maalesef kendileri dışında kalan diğer inananlardan bırakın öç almayı, hanımlarını ve kızlarını helal ilan eden fetvalara bile imza atmaktan geri kalmamışlardır.

Bu uygulama İslam ile bütünleştirilemez. İslam inancına göre; Müslüman olsun ya da olmasın bir İslam ülkesinde yaşayan her kesin malı, canı, namusu teminat altındadır.

Nusayrilerin hali hazırda Suriye halklarına yaptıkları vahşetler İslam Dininin hiçbir mantığı ile uyuşmamaktadır. İran ve onun emir verici beyleri Suriye' de yaptıkları katliamın hesabını mahşerde vermeye mecburdurlar. Uçan bir sivrisineğin hakkını, hukukunu gözeten Yüce Allah, bu müşriklere belalarını verecektir.

   
2013-09-28
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  YORUMLAR 1 sayfada toplam 1 yorum
Murat Kalender
2013-10-03 18:55:32    ip: 176.219.13???
yazınızı bir nefeste okudum.Tebrikler çok güzel bir yazı olmuş
.......................................................................................................................................................................
1
yazarın diğer yazıları