Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 19 Haziran 2015
Mehmet E. GÖNCÜ
Mehmet E. GÖNCÜ kimdir?
İsveç’te yaşamaktayım. İlk üniversite eğitimimi elektrik ve elektronik bölümünde 1 yıl yaptıktan sonra yarıda bırakıp, 4 yıllık üniversite eğitimimi felsefe, sosyoloji ve din alanında yaptım . Daha sonra eğitimime sıfırdan başlayarak klinik neuroloji psikologluğu ve psikoterapistliği (Kognitiv Davranis Terapisi ,EMDR, Hipnoz) İngiltere'de bittirdim. Uzmanlığımı İsveç'te, klinik psikolojisi alanında, tezimi ise cinsel travma üzerine yazdım. Şu anda İsveç’te neuropsikiatri ve psikoterapi bölümlerinde çalışmaktayım. Gelecek yıl travma ve otism üzerine, uzun süredir üzerinde çalıştığım iki kitabımı yayınlamayı düşünüyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım.
Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
Güzel Düşün, Güzel Söz Söyle, Güzel Davran
Böyle Buyurdu Zerdüşt "Anka kuşunun sesi" "Kaderim önüme umudu,  balı, ekmeği bölüşeceğim dostlar çıkarsın. Bir dostun sana kötülük yaparsa şöyle de ' seni affediyorum  ama senin kendine yaptığın kötülüğü nasıl afederimki Zerdüşt'ün kelime anlamı Kürtçe/Farsca Zerdüşt (altın-sarı adam) spitman (spit-beyaz,  man-adam) Nietzsche Zerdüşt'ten bahsederken şöyle der:"Zerdüşt ile insanlığa en büyük armağanımı verdim Zerdüştü anlamak herkesin becerebileceği bir iş değildir,  Onu anlamak için iyi bir müzik kulağına sahip  olmak gerekir. Onun müziği anka kuşunun sesidir'.

Zerdüşt dini, Kürtlerin İslam'dan önceki dinidir. Kürtlerin bir başka dini olan Yezidilik ise Zerdüştlikten oldukça etkilenmiştir, bunu Alevilik için de diyebiliriz. Bu konuya  başka bir yazımda değinmeyi düşünüyorum. Zerdüst dinin etkilerini bugün bile Ömeranlı'da (Adıyaman asılı ortada Anadoludaki bir Kürt kasabası) bulmak mümkündür: Eskiden büyüklerimiz, ateşe şu dökmeyin çarpılırsıınz. Ateşin küllerinin üstünde oynamayın çin çarpar gibisinden. Bunlar benim hatırladıklarım.
Zerdüşt tek tanrılı dini savunan ilk bilinen bilgindir. M.Ö 560 yıllarında ortaya çıkar, kutsal kitapları Avestadır. İlkez Zerdüştlükte, sırat köprüsü, dialektik (her şeyin bir karşıtının olması) elle alınmıştır.  Zerdüştlikte ateş , şu, toprak ve hava kutsaldır. 
Onun felsefesinde Ateş ve güneş önemli bir yer kaplar, ateşte Tanrının ruhu olduğunu savunur. Zerdüştler dua ederken  ateşe ve güneşe dönüp dualarını okurlar. Ateş kutsaldır çünkü aydınlanmanın, bilgiye ulaşmanın sembolüdür. Bu semboleri bütün dinlerde görebiliriz, İslamda şeytana taş atılır, Hıristiyanlıkta haca tapınır vs. Zerdüşt ateşin bütün canlı ve cansızlarda olduğunu savunur (bugünki enerji teorisine  ve Budizme yakındır). Herşeyde tanrısal bir ruh arar ( tasauf inanışına yakındır). 

Onun felsefinde insanın iyiliği ve kötülüğü seçmesi kendi iradesi altındadır, 
insan hürdür ama yaptıkları kötülüklerin acısınıda kendisi çeker. Zerdüşt eşitliği getirmiş, köleliği kaldırmış, kadın erkek eşitliği her alanda görülmüştür. Daha Sonra İslamın yayılması, İran şahinin yenilmesiyle, bu din kaybolmaya yüz tutar. Onbinlerce Zerdüşt dinine ait insanlar Hindistana sığınırlar ve hala orda yaşamaktadırlar.

Zerdüşt'ün Kısaca Hikayesi:

Babası, Zerdüşt'e dönerek 'Zerdüşt oğlum, tapınakta, inekler, koyunlar kurban edilirken ağlamışsın, aklınımı yitirdin , bu ne demektir bilirmisin?' 

Zerdüst hiç konuşmadı, sonra evet dercesine basını salladı. Babası' yani dinimize , tanrılarımıza karşı çıkıyorsun öylemi' 
 Zerdüşt' baba,  ben sevginin, dostluğun, mutluluğun taraftarıyım, hayvanlara eziyete ibadetmi diyorsun? 

Babası ' oğlum seni öldürürler, yapma. 
Zerdüşt ' baba insanın, bilgenin susturulduğu yerde mutluluk ne arar? Ben bugün sizin Tanrılarınıza ve dininize veda ettim. Tanrı cezalandırmaz sadece sever ödülendirir. Tek bir Tanrı vardır oda her şeyi yaratan tanrı Ahuramazdadır. Bana göre bilgelik iç isyanla başlar, bende mutlu olmak için iç isyanımı başlatıyorum. Benim bilgelikten amacım cahil olmaktan arınmaktır. Ben kaderimin dizginlerini ellerime alıyorum. Kaderi Tanrı ile insan beraber karar verir. Tanrım hayatın dizginlerini ellinize alıp yön vermenizi istiyor, kör, sağır, tembel yaşamayı değil''

Zerdüst bilgiye ulaşmak için yıllarca dağ bayır gezer,  tek başına dağlara, mağaralara çekilir.  İnsanları aydınlatmak için zaman zaman insanların arasına katılır. Bir kaç yıl sonra  doğduğu yere gittiğinde ise  babası oğlum artık evlensen iyi olur der. Zerdüst
 "evlilik Tanrı katında kutsaldır" der, evlenir, ve bir kızı olur. "Aharumazda (Tanrı) bana insan, hasiyetini, şerefini korusun der. Haraç kulük olmaz, kimseye kul olmayın, herkes eşitir. İmkanım olsa şu gökyüzüne BİLGİ VE SEVGİ diye yazardım.  
Zerdüşt gittiği her yerde' ben evrenin tek yaratıcısı Ahumarazda'nın elçisiyim derdi. Tanrımızın size mesajı şudur:
 "GÜZEL SÖZ SÖYLE, GÜZEL DÜŞÜN, GÜZEL DAVRAN, Tanrım size sadece mutlu  görmek istiyor ve size hiç bir zaman sırtını çevirmeyecek' derdi.  

Zerdüşt çok defa ölümle tahdit edildiği için kılıç kuşanması istenir oda şöyle der '
Benim kılıcım ilimdir, güzel sözlerim, güzel davranışlarımdır'Birinin sözlerini dinlemek bilgeliktir, kullağını kapatmak ise cahalettir'  Dini, felsefesi İrana, ve bir çok ülkeye yayıldıktan sonra tapınağında, kendisini ziyaret eden eski dinine mensup  olan Kerpen  isimli  rahibin oğlu  tarafından feci şekilde öldürülür.  Öleceğini bildiği halde kendisini savunmak için kılıcını bile kulanmaz. Çünkü Zerdüst içinde kötülük, şüphe taşımaz. 

Zerdüşt şöyle der
' insan daima bir şeyer arar, aradığı şey şefkatten başka  bir şey değildir, fidan ekmek, hayvanlara bakmak, kendini bilime adamak, savaşı barışa çevirmek, hüznü mutluluğa dönüştürmek, iyilik yapmak benim dinimdir Benim dinim, güzel söz söylemek, güzel düşünmek, güzel davranmaktır'.

Onun için Tanrı sonsuz iyilik demektir. 
'İyilik edenleri Tanrı korur. Köleliğe başkaldırır, kimsenin önünde eğilmeyin der, kadın erkek herkes eşitir'. Bir bilgin Zerdüşt'e sorar' dünyayı nasıl görüyorsun, Zerdüst' mutlu, üzgün, güzell çirkin, iyi ve kötü....çünkü Tanrı (Ahuramazda) ve şeytan (Ehrim) iş başındadır der'.

Zerdüşt bir gün, Zerdüştlüğü kabul eden İran Şahı'na dönerek "zindanları boşaltın' bizim dinimiz GÜZEL SÖZ SÖYLEMEK, GÜZEL DÜŞÜNMEK, GÜZEL DAVRANMAKTIR, güzel düşünen insan, insanları zindana, farelerin, böceklerin içine atmaz, okuma , yazma yasağı getirmez, zindanları boşaltın onlara güzel söz, güzel düşünce, güzel davranış öğrettin. Onlara çifticiliği, sannatı öğretin. Sonra bütün köylüler ağaç diksin, bahçeleri olsun, Bilginler sürgün edilmesin bu Tanrım Ahuramazdanın sizlere mesajıdır der. Nasıl müthiş söyler söylemekte Zerdüşt değilmi? Hala günümüzde bile bu yasalar uygulanılmamaktadır.Ne Avrupada  nede başka bir yerde.


Bir gün, birisini öldürmek için tutup getirdiler İran şahı' bunu öldürün der' Zerdüşt''
 hayır ona yeşil cezası verelim , Şah şaşırarak ne cezası, Zerdüst 'yeşilik cezası' yani bu adam suçu karşısında 7 fidan diksin hayatı boyunca bunlara baksın. Şah hem şaşırmış , hemde çok sevinnmişti. Başka bir gün hayvanlara eziyet eden birisini getirdiler' cezası ise bu adam hayatı boyunca, çiftlik kurup hayvanlara bakacak, toprak işliyecekti.Yani hapiste öleceklerine üretime geçeceklerdi, hemde iş,  imkan sahibi olacaklardı. Sonra Zerdüşt'un toprak yasası vardı. Suçlular suçları karşılığında toprak  işliyecek, üretime geçecklerdi. Sonra yeni doğan çocuk yasası vardı' her doğan çocuğa bu ülkede bir fidan dikilecek . Düşünsenize doğan her çocuğa ortadoğuda fidan dikilse bozkırlar hep orman olurdu degilmi?  "Fidan yetiştirmek, hayvanlara bakmak, kendini bilime adamak, savaşı barışa çevirmek, hüznü mutluluğa dönüştürmek, iyilik yapmak benim dinimdir 'der Zerdüşt. 

Zerdüşt köy köy, şehir şehir bilgi arayan adamdır. Her dinden bilge dinlemiş, onlara saygı göstermiştir. Zaten Zerdüşt, Sokrates, Aristotales ve öbür filosoflar kadar saygı görür. Bir çok filosof, bütün kutsal dinler, yunan felsefesi, ortdoğu felsefesi Zerdüst'ün bu barışçıl, felsefesinden etkilenmiştir. Hata İslam alimleri bile Zerdüşt'ün öğretisine önem vermişler, etkilenmişlerdir.


Kaynaklar:
1 Bir gezginin inanılmaz  öyküsü, Ferhat Khişvery

2 Friedrich Wilhelm Nietzsche, Ecce Homo
2. Böyle buyurdu Zerdüst, Friedrich Wilhelm Nietzsche

3 Sålunda talade Zarathustra , Friedrich Wilhelm Nietzsche
    
2013-10-24
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları
- İslamo Fobi (Yeşil Tehlike) - 1
- Bir Martının Hikayesi
- Getto