Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 06 Temmuz 2014
Didem ÜRER
Didem ÜRER kimdir?
İsmim Didem Ürer, İstanbul’da doğdum. Ortaokul ve Lise öğrenimini İstanbul (Erkek) Lisesi’nde tamamladım. Daha sonra İstanbul Üniversitesi (İngilizce) İşletme Fakültesinden mezun oldum. Ve ardından Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde öğrenim gördüm. İngilizce ve Almanca ve az derecede Arapça biliyorum. A9 Televizyon kanalında uzun süredir canlı sohbet programımız mevcut. Sohbet programlarımızın içerdiği konular: - İnsanlar arasında sevgi, adalet, dayanışma ve güzel ahlakın gelişmesini, milli ve manevi değerlerin güçlenmesini hedefleyen konular - Bilimsel gelişmelerin yakından takip edildiği, biyoloji, fizik, kimya, biyofizik, genetik, mikrobiyoloji, paleontoloji gibi bilim dalları hakkında bilgiler içeren konular, - Sosyal, tarihsel, politik, kültürel konular - Güncel haberleri kapsayan, dünyadaki küresel ve yerel sorunlara çözüm önerileri sunan konular Takip edebileceğiniz internet adreslerim: http://twitter.com/Didem_Urer, http://didemurer.blogspot.com/,http://www.a9.com.tr
Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
Kaliteli gençlik dünyaya ne kazandırır?
"Kalite" kavramı, en kısa ve net anlamıyla bir şeyin iyi ve üstün olma durumunu ve derecesini tanımlar. İyi olma derecesi ne kadar yüksekse o şeye kaliteli ne kadar düşükse de kalitesiz tanımını yaparız.

Kalite kavramı bir insanı ve onu insan yapan özellikleri tanımlama, tarif etme, ona değer biçme bakımından da çok önemli bir ölçü ve kıyas unsurudur. Kalite ölçüsü içine giren bu insani özellikler arasında dış görünüş, kılık kıyafet, temizlik, bakım, estetik ve sanat anlayışı, ahlak, kişilik, hal, tavır, davranış, edep, adap, bakış, konuşma, üslup gibi özellikleri sayabiliriz.

Kaliteli gençlik ne demektir? Kaliteli bir gençlikten ne anladığımıza gelince, ilk aklımıza gelen özellikleri şu ana maddeler halinde sıralayabiliriz:

- Ultramodern, yani giyim, kuşam, yaşam biçimi, estetik, sanat, eğlence ve benzeri birçok açıdan alışılmış modernlik anlayışının da ötesinde, bugüne kadar eşi, benzeri görülmemiş bir modernlik, çağdaşlık, anlayışına sahip olan;

- Ufku geniş, fikir ve düşüncelerini dar ve anlamsız, nereden kaynaklandığı belli olmayan kalıplar, sınırlar içinden kurtaran, taassuptan, bağnazlıktan, ön yargılardan, sabit fikirlerden arınmış hür bir akılla ve temiz bir vicdanla hareket eden;

- Bu ufkuyla, insanlara kimsenin o güne kadar hayal edemediği lüks ve konforu, sanat, estetik ve teknolojiyi, mükemmel yaşam standardını ve görkemli bir dünyayı oluşturabilecek potansiyele sahip;

- Demokrasi ve fikir özgürlüğünü alabildiğine savunan ve yaşayan, baskı, şiddet, yasakçılık ve dayatmaya karşı olan, herkese, her fikre, her inanca saygılı, herkesi kucaklayan, herkese karşı anlayışlı, nezaketli, ılımlı ve itidalli;

- Sanata, estetiğe değer veren, bunlardan en üst düzeyde zevk alan, bilimi, sanatı ve estetiği teşvik eden ve kendisi de bunlara katkıda bulunan, çevreye duyarlı, gerek dış dünyanın gerekse yaşadığı mekanların, ortamların güzelliğine, dekorasyonuna, estetiğine önem veren;

- Bilim ve teknolojiyi takip eden, gelişmeye ve yeniliğe açık, sürekli olarak hayatı daha kolay, kaliteli ve verimli kılmanın yollarını arayan;

- Kültürlü, bilgili, öğrenmekten, kendini yenilemekten, genel kültürünü geliştirmekten, geri kalmayan, Allah'ın yaratmasındaki ihtişamı, sırları ve mucizeleri sürekli araştırmaktan ve öğrenmekten zevk duyan;

- Güzel ahlaklı, olgun, nezaketli, saygılı, ölçülü, tavır mükemmelliğine sahip, hal ve hareketleriyle, davranışlarıyla, herkesin özendiği, örnek almak istediği, bir ortama girdiğinde herkesin dikkatini çeken, kendine baktıran;

- Asil bir kişiliğe sahip, basitlikten şiddetle kaçınan, dejenere olmamış, yozlaşmamış, küçük hesaplar peşinde koşmayan, başkalarının çıkar ve ihtiyaçlarını kendisininkilerden üstün gören, fedakar;

- Akıllı, şuuru açık, dikkati keskin, detayları çok iyi yakalayabilen, sonuç çıkarma, sorunları doğru teşhis etme ve çözme kabiliyetine sahip, pratik zekalı, aklına güvenilen, fikir ve düşüncelerine önem verilen, bunlardan istifade edilen;

- Neşeli, sevinçli, renkli, canlı, cıvıl cıvıl, pırıl pırıl, dinamik, özgür, doğaya, yeşile, bitkilere, çiçeklere müştak, her yeri yeşillikler, ağaçlar, çiçeklerle güzelleştirmeyi amaç edinen; renksiz, gri beton ruhundan, etrafı betonlaştırma zihniyetinden uzak.

- Hoş sohbet, sevgi dolu, dost canlısı, herkesin yanında olmak istediği, muhabbetini sevdiği, yanında sıkılma, bıkkınlık hissi hiç oluşmayan, herkes tarafından sevilen ve aranan;

- İnsanlara karşı şefkatli ve merhametli, halim, onların sorunlarına hassasiyet gösteren yardımcı olan, herkesin en az kendisi kadar rahat, huzur ve mutluluğunu düşünen ve bunu sağlamaya çalışan;

- Ailesine, yakınlarına, çevresine karşı duyarlı, onların sağlığını, sıhhatini, neşesini, mutluluğunu kendisine görev edinen;

- İnsanlara olduğu gibi, tüm canlılara da şefkat ve merhametle davranan, başta etrafındaki kedi, köpek, kuşlar için olduğu gibi tüm dünyadaki canlıların rahat, huzur ve mutluluğundan zevk alan bunun için çaba gösteren...

Buraya kadar saydığımız özellikler hepimizin istediği ve beğendiği kaliteli gençlik modelini tanımlayan maddelerden yalnızca birkaçıdır. Elbette ki bu maddelerin sayısını çoğaltmak, genişletmek ve detaylandırmak mümkündür. Dahası bu özelliklerin herbirinin kalitesini artırmada da bir sınır yoktur.

İnsan her geçen gün ahlakını, kişiliğini, tavır ve davranışlarını daha da güzelleştirebilir; sevgi, şefkat, merhamet, estetik, sanat anlayışını daha da geliştirebilir, aklını, kültürünü, bilgisini daha fazla artırabilir, düşünce ufkunu daha çok genişletebilir. Bunlar gibi diğer tüm özelliklerini geliştirmesinin, diğer bir deyimle kalitesini artırmasının da bir sınırı yoktur. Her şeyin mutlaka daha iyisi, daha güzeli, daha üstünü mutlaka vardır. Çünkü her şey Allah'ın sonsuz sıfatlarının tecellisidir bu yüzden Allah'ın yarattıkları üzerindeki tecellilerin derecesinin de bir sınırı yoktur.

Kalitenin en güzel tarifi Yüce Kitabımız Kuran'dadır Kaliteli insan en net anlamıyla Allah'ın Kuran'da tarif ettiği ideal mümin modelidir.

Hz. Adem (as)'dan itibaren sevgili Peygamberimiz (as)'e kadar, kadim İslam ahlakının temsilcisi olan, Hz. Nuh (as), Hz. İbrahim (as), Hz. Yakup (as), Hz. İsmail (as), Hz. Davud (as), Hz. Süleyman (as), Hz. İsa (as) gibi tüm Peygamberler kendi devirlerinin en kaliteli, en modern, en seçkin insanları olmuşlardır.

Allah'a karşı besledikleri içli sevgi, saygı ve heybetin sonucunda edindikleri üstün akıl ile Peygamberlerin günümüzde de yaşadıkları takdirde dünyanın en kaliteli, en modern insan olacaklarından kuşku yoktur.

Kaliteli gençlik neden önemlidir? Kaliteli insan olmak her şeyden önce Allah'ın Kuran'da bize tarif ettiği yoldur. Allah kaliteyi, güzelliği sever.

Cennette her yer, her şey, herkes olabilecek en üst düzey kaliteye sahiptir ve bu kalite durağan değildir. Allah'ın sonsuz sıfatlarının tecelillerinin bir sonucu olarak cennette her an, her gün sürekli artan, katlanan bir kalite ve güzellik ortamı hakimdir.

Müminin cennete olan arzusu onu bu dünyayı da cenneti hatırlatan bir kalite düzeyine getirmeye teşvik eder.

Kaliteli bir gençlik hedefi gerçekte çok daha büyük bir ideali de içinde barındırır: Dünyanın geleceği olan gençlerin her yönden en yüksek kaliteye ulaşmasıyla yakın zamanda tüm insanlığın şimdiye kadar görülmemiş bir iyiliğe, güzelliğe ve üstünlüğe yani en yüksek kaliteye kavuşması...

Bu suretle, tamamını kaliteli insanların ve bu insanların sahip oldukları ahlak, şuur, olgunluk, hikmet, akıl, güzellik, estetik ve ilişkilerin hakim olduğu, bu insanların eserleriyle dolu bir dünya meydana gelecektir. Sonuçta da yeryüzünde bir nevi cennet benzeri bir ortam oluşmuş olacaktır.

   
2013-11-19
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  YORUMLAR 1 sayfada toplam 1 yorum
recep ulusoy
2013-11-19 13:37:25    ip: 78.191.122???
MaşaAllah süper , her insanın olmak istediği özellikler...
.......................................................................................................................................................................
1
yazarın diğer yazıları