Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 06 Temmuz 2014
  YAZARIN SAYFASI
İlçemizin Geleceğini Görebilmek
Torbalı'nın ilçe oluşundan bugüne kadar geçen süre içerisinde ilçemizin bugünleri ve geleceği için bir vizyonunun oluşturulmadığı görülmekle ve bilinmekle birlikte, yıllardır yönetime talip olanların ve yönetenlerin de arzuladıkları hiçbir hedefe ulaşamadıkları inkâr edilemez bir gerçektir.
Yöneticilerin hiçbirinin vizyonu olmadığından asla söz etmiyorum. Eğer, ilçenin geleceği için bir takım planlar ve projeler hazırlanmamış ve görüş birliği sağlanmamış ise tek başına yönetecek kişinin vizyon sahibi olması da bir yeterli gelmiyor ve bir 
e yaramıyor.

İlçemiz yıllardır bu ikilem içinde sıkışmış ve hiçbir ilçeye nasip olmayan imkânların olmasına rağmen istenilen gelişmişlik seviyesine erişememiştir. Kalkınmaya ve gelişmeye yönelik olarak tabii ki. Birtakım günlük veya yıllık çalışmalar yapılmamış da demiyorum. Ama merkezi yönetimlerin etkisi altında kalarak onların ülke çapında uyguladıkları politikaların dışına çıkamamışlardır.

1989 yılından itibaren tek kutuplu dünya düzenine geç
in getirdiği, ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel değişim sürecinde, yeni bir vizyon oluşturma şansı yakalamış olan TORBALI ilçemiz, kısır siyasi çekişmelerin etkisi ile bunu da başaramamıştır.

Serbest piyasa ekonomisinin getirdiği değişimin sonunda ilçemize yapılan büyük sanayi yatırımlarından yeterli derecede faydalanamayan, nüfus ve buna paralel olarak istihdam yaratmada ilçenin yapısına uygun bir planlama yapamayan yöneticiler, her malzeme ayağına gelmişken hamuru yoğurup ekmeği yapıp pişirememişlerdir. 

Ne insanı temel alarak insanca 
yaşamı sürdürecek, ne de çevreyi temel alarak çevreyi koruyup kollayacak bir değişim ve gelişimi gerçekleştiremeden bugünlere kadar gelinmiştir. Değişim ve gelişim tabii ki olmuştur. Ama adalet ve fırsat eşitliğinden uzak bir değişim ve gelişim sonucunda dengesiz ve güvensiz bugünkü yapı oluşmuştur.

Küçük Menderes havzasında bulunan ilçeler içinde toplumsal bütünleşmeye en çok ihtiyaç duyulan ilçemizde, gelişmiş ülkelerde mevcut olan en iyi planlama teknikleriyle yola çıkarak sorunları çözme kapasitesi ve kabiliyeti yüksek kişilerin birlikteliği şarttır. Zaten, bu birlikteliğe karşı duruşlar ne kadar yoğun olsa da Torbalı halkı sağlıksız da olsa bütünleşmekte ve sağlıklı bir gelişmeyi de çok arzulamaktadır.

İlçemizde, 
siyaset, STK, kamu, halk ve sanayi kuruluşları birbirleri ile bağlantılı olarak bir çalışma başlatacak projenin hayata geçirilmesi şarttır. Bunların birbirleri ile sıkı bir işbirliği yaratarak zaaflarını tamir edecek kültürü hayata geçirmeleri, öncelikle kendi huzur, rahat ve istikrarlarını sağlayarak, halkımıza da en iyi hizmeti yapacaklardır. Bunun birinci ayağı dasiyaset kurumlarıdır.

Değişim ve gelişim vizyonu içine halkın dâhil edilmesi olmazsa olmazdır. Halkın, değişik ideolojilerin ve kültürlerin öne çıkmadığı ortak değerlerin temel alındığı ama değişik halk kesimlerinin olmazsa olmazlarının mutlaka dikkate alındığı bir uzlaşma ortamının yaratılması, varılmak istenen hedefin önündeki bütün engelleri kaldıracaktır.

Bunlara rağmen bu birlikteliği ve bütünleşmeyi engelleyecek unsurlar olabileceği ve bunların yaratacağı engellerin kaldırılmasının yolunun da yine uzlaşma ve hoşgörüde aranması fikri sabit olmalıdır.

Bireysel ve toplumsal özveri, her zaman verimliliği artırıp huzuru getirecek vazgeçilmez bir delildir. İlçemizin nüfusuna göre ekonomik, sosyal ve kültürel üretimi ve varlığı yok da değildir. Ancak, ciddi bir planlama yapılamamasından kaynaklanan işsizlik, gelir adaletsizliği ve kültürel çatışmalar yoğunluktadır.

Mutlaka ve mutlaka; yeni vizyonun belirlenmesinde ve uygulanmasında öngörülen kriterlerin, bilime, teknolojiye ve çağdaş yaşama uyması ve gelişme başarısının bunlarla ölçülmesi hedeflenmelidir.

İlçemizde, çağdaş geleceği ile ilgili projelerin belirlenmesi yeterli değildir. Bunun hayata geçirilmesi ve hedefe ulaşması şarttır. Önüne çıkabilecek engeller tabii ki; olacaktır. Bu engeller, öncelikle eylem aşamasında uzlaşma konusunda çıkacak zorluklardır. Bu nedenle samimiyetle bir uzlaşma sağlanamadığı takdirde uzağı görmenin de hiçbir faydası olmayacaktır.

Birinin kara dediğine diğeri ak, ak dediğine kara dedikçe yapılan hiçbir şeyin faydası olmayacaktır. Bunun da örnekleri yıllarca görülmüştür. İlçemizin bugüne kadar birikmiş sorunlarının çözümsüzlüğünde, ilçemizde mevcut siyasi anlayışların etkili olduğu kadar, merkezi yıllarca yönetmiş ve temsil etmiş siyasi anlayışların ürettiği politikalar da fazlasıyla etkili olmuştur.
Halkın dinamiklerini hareketlendirecek uzlaşmanın acilen sağlanması, geleceğin gelişmiş bir Torbalı'sı için şarttır.

ALLAH'A EMANET OLUNUZ


   
2014-01-17
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları