Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 06 Temmuz 2014
Mustafa Nevruz SINACI
Mustafa Nevruz SINACI kimdir?
Mustafa Nevruz SINACI Mustafa Nevruz SINACI 1954 Niğde doğumlu. İlk, Orta ve Liseyi Konya’nın Ereğli ilçesinde bitirdi. Tahsilini Ankara’ da tamamladı. Hukukçu, Siyaset Bilimci, İktisatçı-İlâhiyatçı. Sırasıyla; Demokratik Parti Gençlik Teşkilâtı Genel Başkanlığı, Tüketicileri Koruma Birliği Genel Başkanlığı, TÜRK-KONUT Kurucu Üyeliği ve Birlik Başkanlığı, EKKON Genel Başkanlığı, Kuruluş dönemi ANAP’ta (3. Cumhurbaşkanı Merhum Celâl Bayar’ın ricası ile) Başkan Yardımcılığı, Demokrat Parti’de ‘yeniden açılış dönemi’ Genel Koordinatör Yardımcılığı, 7. ve 9. dönem Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Başkanlığı ve nihayet İnsan ve Kültür Ocağı Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Adalet, Sabah, Akşam, Zafer, Son Havadis, Bugün, Her Gün, Ortadoğu, Tasvir, Zaman , Meydan, Haber Gazetelerinde ve Bilim Teknik dahil pek çok Dergide yazarlık yapan Mustafa Nevruz SINACI 2002 yılında emekli oldu. Halen merkezi Amerika’da olan “TURKİSH FORUM"
Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
'Demokrat Parti' Şimdi Ruhlanmalıdır
Önce makale başlığı ile ilgili bir açıklama... Afyon, Eskişehir ve İzmir 'Türk Dünyası Eğitim ve Bilim Şûraları ile Kültür Şenlikleri'nde, bilhassa Azerbaycanlı kardeşlerimiz olmak üzere; Türk Dünyasından gelen bazı kardeşlerimiz kürsülerden 'Türkiye ruhtan düşmüş, acele tekrar ruhlandırılmalıdır' diye endişeyle haykırdılar.

Burada ruhtan düşme: Tarihi, milli, ilmi, kültürel, tüm asli unsur ve yaşamsal değerleri yitirmiş olmak anlamına gelmektedir. Tıpkı, Atatürk'ün Cumhuriyet, Demokrasi, özgür bilim, insan hakları, adalet ahlâkı, hukuk, hükümranlık ve bağımsızlık şuuru, sevdası gibi...

7 Ocak 1946, bu yüksekliğin, ideal insanlık davası, milli/manevi kültür ve ilmi şuurun Demokrat Parti adıyla ruhlandığı, doğduğu, dirildiği ve hayat bulduğu; Halk Partisi tarafından memlekette uygulanan mezalimin temelden sarsıldığı, fetret devrini temelden sarsan kutlu bir tarihtir. Dolayısıyla Demokrat Parti, Türkiye'de Cumhuriyet, Adalet, Hukuk ve Demokrasinin öznesidir. Siyasette fazilet mücadelesi ve devlet idaresinde Millet iradesinin hâkim olmasının teminatıdır. 46 Ruhu, Demokrat Parti dava, manâ ve misyonu bu anlama gelir.

Şimdi gelelim (dönem itibarıyla) esas meseleye:    

Demokrat Parti'nin 11. Olağan Genel Kurulu, önümüzdeki Pazar (2 Şubat 2014) günü, saat: 10.00'da 'Çetin Emeç-Balgat, Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonunda' yapılacak.

Öncelikle şunu ifade etmek lâzım ki; Halen 'DP' adı altında politika yapmaya çalışan kurumun, mevcut haliyle tarihi-asli ve kadim Demokrat Parti'yi temsil/ilzam ve tedai ettirdiği, ettirebildiği kesinlikle söylenemez. Fakat bunun suçlusu mevcut yönetim değil; 8 Mayıs 2005 tarihli 'Demokrat Parti 11. Olağanüstü Kongre' ile Erkan Mumcu sahipliğindeki ANAP'a iştirak ve iltihak kararı alınmasından sonra tezgâhlanan kirli oyun, hile-desise, derin kurnazlık ve hain pazarlıklardır. Meselâ Mehmet Ağar döneminde DYP'nin DP adını edinmesi meşru, yasal, ahlâki ve hukuki değildi. Akabinde ANAP'ın büyük kongresini toplayan Erkan Mumcu bütün ısrar, telkin, tembih ve hatırlatmalarıma, hukuki hakkı olmasına rağmen ANAP'ın adını DP'ye iblâğ kararı alamamıştı. Bunun nedeni bir büyük pazarlık, dayatma veya manipülasyon yahut Mehmet Ağar korkusu olabilirdi. Sonuç: Demokrat Parti uzun bir dönem akim kaldı.

Nihayet DYP'nin ANAP ile birleşmesi ve DP adını alması sorunu bir derece halletti.

Ancak bu, DP'nin tarihi, doğal, kadim ve 46 ruhu ile mündemiç gerçek şahsiyetinin hayat bulmasına vesile olmadı. Zaten üst üste gelen katılım, intikal ve değişikliklerle adeta darbelenmiş, örselenmiş, küstürülmüş, moral olarak çökmüş, tefessüh etmiş teşkilât, varılan noktayı kabullenemedi. Özellikle Süleyman Soylu ve Namık K. Zeybek zamanında teşkilât tabana vurdu. Buna rağmen geniş halk kitleleri, yalan-talan, haksızlık-hırsızlık ve yolsuzluk karşısında ezilen, üzülen, eziyet ve zulme maruz kalan kesimler DP'den ümidi kesmedi. Her daim herkesin ve her kesimin gözü ve gönlü DP'de idi. Çünkü:   

22 Mayıs 1950 - 22 Mayıs 2014 tarihleri arası 64 yıllık Hükümetlerden, tamı tamına 33 yılı ‘tek başına iktidar' ve 13 yılı da iştirak, ittifak ve koalisyonlar biçiminde olmak üzere 47 yılı iktidar veya iktidar ortağı bir sentez, özne ve bileşkedir Demokrat Parti. Henüz bu ruh ve misyonunun rekoruna kimse erişemedi. Erişmesi de imkânsızdır. Bakınız şu tabloya:

Menderes Hükümetleri 22 Mayıs 1950- 27 Mayıs 1960   = 10 yıl 005 gün

 Demirel Hükümetleri     27 Ekim 1965 - 16 Mart 1971    = 10 yıl 314 gün

Özal Hükümetleri     13 Aralık 1983 - 09 Kasım 1989   =  5 yıl 345 gün

Akbulut Hükümeti     09 Kasım 1989 - 23 Haziran 1991  =  1 yıl 232 gün

Yılmaz Hükümetleri     23 Haziran 1991 - 20 Kasım 1991  =  2 yıl 101 gün

Çiller Hükümetleri     25 Haziran 1993 - 12 Mart 1996  =  2 yıl 273 gün
Tek başına, müstakilen ve münferiden iktidar süresi     :  33 YIL 175 GÜN

İktidar ortağı, iştirak ve ittifaklar biçiminde koalisyonlar    :  13 YIL 190 GÜN

TOPLAM HÜKÜMET ETME SÜRESİ      :  47 YIL

Sonuçta bu kongre orijinal DP Tüzük ve Amblemini almak zorundadır.    
2014-01-26
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları