Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 16 Şubat 2014
Necati KAVLAK
Türkiye Rejim mi..
Mustafa EROL
İşte Hayat Bu!
İdris KATIRCIOĞLU
Bu Bir Duadır!
Mustafa Nevruz SINACI
Açılım Rezaleti ve..
Fahri HACICAFEROĞLU
Herkes Niyetini Kontrol..
Fevzi GÜNENÇ
Atatürkçülük Nedir?
Nurullah AYDIN
Yeni Türkiye'de Siyaset..
İzzettin İÇİN
Kendinden Kaçamazsın
Cemal BABAOĞLU
Yasaklı kitap ile..
-ELİFCE -
Aczimi, Fakrımı İlan..
Kazım ÖZTÜRK
Hayat Veren Prensipler
Yusuf Ziya DÖGER
Hegederi Katliamı..
Serdar USMAN
Kentleşen Ilgın'ın..
Kerim BAYDAK
İlla da sevgilin mi..
Şerif DEMİREL
Sevgililer Günü ve..
Gülgün GÖKTAN
Sevgi İçin Senede Tek..
Dilek EJDER
Konya ve Bursa'ya..
Osman ÖCAL
Türk Edebiyatında..
Sinan KARAKAŞ
Kimin Sorunu
Sonay Şengül TOĞUŞLU
Sevgiyi Bir Güne..
Murat BARIŞ
Kur'an'da Sevginin Tarifi
Nevin KILIÇ
Boş Kalan Küp
Ebuzer AYDIN
Battalgazi Bağımsız..
Salih Sedat ERSÖZ
Vefa mı? O da nereden..
Ahmet SAYDIN
İnananların Sevgisi
Seyyide MERİC
Gençlerin Manevi..
Zeynep POLAT
Yüzde Kaç..
Nejat ERDİM
Toplumsal Kaos Yaratma..
Tekin ORUÇ
Ey! Van'lı Muharrem...
Gülay PINARBAŞI
Suyun içinde uyanmak...
Ahmet ÇİÇEK
Ne İstediler de..
Mehmet Celal SAVAŞKAN
En Korkak Canlı
Deniz Batu EBİNÇ
Düğün Dernek...
Ali SOYLU
Toplumsal ruh halimiz
Muharrem YILDIZ
Çuvaldaki Adaşım..
Gürbüz BATTAL
İğneyi Kendine..
Mehmet GARİP
Şubat'ın 14'ü Hediyen..
Güllü MIZRAK
Korkularımız
Selahattin EROL
İnternette yapılan..
Ahmet LAZ
Seni İteleyen ve Seni..
Halil İbrahim AKGÜN
Havalar köy, millet..
Semra ATASOY
Tarihi Değer Ama..
Menderes ALPKUTLU
Sosyal medyanın..
Ziya GÜNDÜZ
Birbirini Kafir İlan..
Yıldıray BARAK
Savaş Kızgın, Seçmen..
Ş.Mehmet ÇET
Sömürüye Karşı Var..
Türkiye'nin vassallıktan sıyrılışı
Türklerin tarih sahnesinde etkisizleşmesinin son kertesi, Osmanlı'nın sonları ile başlayıp günümüze kadar devam eden süreç şeklinde ele alınabilir. Türkiye'nin de Osmanlı'nın bakiyesi topraklar üzerinden...
Diren Batı! Ama Nafile…
İbni Haldun ve Makyavelli'den mülhem olan, insan gibi devletlerde doğar, büyür ve ölür tespiti, medeniyetler için de söylenebilir. Aynı şekilde, etkinliği kaybolmasına rağmen temsilcileri asimile edilmemiş...
ABD'nin 'güven(siz)lik' bunalımı
Küresel dünyanın en önemli özelliklerinden biri, teknolojide olanca hızıyla ilerlemesine karşın, bireylerin insani bakımdan aynı hızla gerilemesidir. Ağırlıklı olarak insanı zemini kayan bireylerden müteşekkil olan dünyanın...
Mısır'ın Suriye olmaması için...
Mısır'ın 2012 seçimleriyle içine girdiği demokratik süreç, kendi gibi olma ve kendini yönetebilme için de bir fırsat olarak görülmüştü. Ancak, 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır'da gerçekleştirilen...
Güvensiz güvenliğin ekonomik boyutu
Hayatta en kıymetli başarılar, özgür ortamlarda ortaya çıkmıştır. Özgür ortamın ise güvenilir sosyal yaşamla ancak kıymeti harbiyesi olmuştur. Tabiatıyla, güvenilir toplumsal ortamın olmazsa olmazı da, güven...
Tüketim kültürüyle tüketilen insan/iyet
Modern ve postmodern dünya hayatının kendini ifade aracı olarak, özellikle 1980'lerden sonra, artan tüketim eğiliminin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu tüketim alışkanlığı gittikçe öyle bir hal almıştır ki, gittikçe...
Türkiye'de siyaset ve güven
Türkiye'de siyası parti geleneği, gerek Osmanlı Devleti boyutu gerekse de Cumhuriyet tarihi boyutuyla demokrasiden daha üst düzeyde yararlanan ülkelere göre daha yüzeysel ve bireysel görülebilir.
Üç kutuplu dünyada Suriye çıkmazı
İçinde bulunduğumuz 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde, dünyanın bir tarafında ABD öncülüğünde Batı ve müttefikleri; öte tarafında Rusya, Çin ve İran'ın içinde olduğu blok ve üçüncü tarafında ise, Türkiye'nin...
Türkiye'de gençlik ne ister?
Dünyanın yedi milyara yaklaşan kalabalık nüfusunun önemli bir bölümünü de genç nüfus oluşturmaktadır. Sayısı kıtadan kıtaya ve ülkeden ülkeye değişiklik gösteren genç nüfus, dünyanın en dinamik tüketici ve sorunlu kitlesi olması...
Suriye müdahalesi ve Türkiye'nin iç güvenliği
Gerek ABD senatosundan Suriye'ye müdahaleye onay çıkması, gerek Fransa ve Türkiye'nin devam eden sürecin sürdürülemezliğine yönelik net tutumu, süreçle ilgili belli aşamaya gelindiğini göstermektedir.
Türkiye'nin vuruş(turul)maya müsait gençliği
Dünkü yazım, Benjamin Netanyahu'nın Ortadoğu toplumları için 'onlar vuruşurken biz aramızda kaynaşalım' şeklinde verdiği demeçten hareketle kaleme alınmıştı. Bugün de bu paralelde, Türkiye...
'Vuruşanların gölgesinde kaynaşan' dünya...
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, son yeni yıl mesajında halkına: 'Onlar kendi aralarında vuruşurken biz kendi aramızda kaynaşalım' vurgusu yapmıştı. Netanyahu'nun bu mesajı şahsımda, bu ifadeden de hareketle...
Çokkültürlü dünyanın tek taraflı teşkilatları
İnsan, dünya hayatındaki ilk yaşam deneyimiyle birlikte kendi dışındakilerin de desteğine ihtiyaç duymuş bir canlıdır. Başkasının desteği olmadan kendini güçlü say(a)mayan insan, aynı zaman da, türdeşinin...
Postliberal dünyanın kaotik yapısı
Bilgi çağı olarak da nitelenen bugünün dünyası, ya ideolojiler ya dinler, ya da medeniyetler ekseninde büyük bir parçalanmışlık ve kargaşa içindedir. İhtirasların rehber olduğu,  güven ve güvenilir olanın ise...
İnsanı yaşatmayı hedefleyen lider arayışı
Önceki iki yazımda, liderlik bağlamında iktidarını (diktatörlüğe evirilen) ve halkını (yöneticiye dönüşen) merkeze alan lider modelleri ele alınmıştı. Bu yazımda ise, insanı merkeze alan lider modeli ele alınmaktadır.
'Halkını merkeze alan' liderlik (HML)
İnsana olan bakış açıları ekseninde geliştirilen lider modellerinin ilki olan ‘kendini merkeze alan liderlikten (KML)önceki yazıda bahsetmiştik. Bu yazıda da, bu lider yaklaşımından bir diğeri olan, ‘halkını düşünen lider...
İktidarını merkeze alan lider: B. Esed
Liderlik, tarih boyunca süregelen insan hayatının direksiyonu olmakla eşdeğer görülmüştür. Dünya gezegenindeki ilk örneklerinden itibaren bir husumet duygusu ile yaşamaya başlayan insan hayatında çatışma pek eksik...